Všetky príspevky Obecný úrad Víťaz

Komplet VZN obce Víťaz, platný na rok 2017

Prílohy

Schválené Všeobecne záväzné nariadenia obce Víťaz na rok 2017

thumbnail of Scan VZN č. 2_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobný thumbnail of Scan VZN č. 3_2016 o určení náležitostí poplatkov za služby thumbnail of Scan VZN č. 4_2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za k thumbnail of Scan VZN č. 5_2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy š thumbnail of Scan VZN č. 6_2016 o sociálnych službách a spôsobe určenia úhra

VZN obce z minulých rokov

thumbnail of architektonicka-kancelaria-zavazna-cast-upn-o-vitaz thumbnail of registracny-list-upd thumbnail of vzn-c-1-2010-o-vyhlaseni-zavaznej-casti-upn-o-vitaz thumbnail of vzn-c-120131 thumbnail of vzn-c-12013 thumbnail of vzn-c-12015 thumbnail of vzn-c-22015 thumbnail of vzn-c-32014 thumbnail of vzn-c-62014 thumbnail of vzn-c-72014 thumbnail of vzn-c-72015 thumbnail of vzn-c-82014 thumbnail of vzn-c-82015 thumbnail of vzn-c-102014 thumbnail of vzn-c-102015 thumbnail of vzn-c-112015