Všetky príspevky obecvitaz

Pozvánka – OcZ 13.04.2018

Dňa 13.04.2018 sa uskutoční zasadnutie OcZ v sále Obecného úradu v budove Jednoty zo začiatkom o 19.00 hod.

Návrh programu zasadnutia OcZ

  1. Privítanie
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnení uznesení
  4. Správa nezávislého auditora za rok 2017
  5. Správa Hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
  6. Schválenie záverečného účtu
  7. Využívanie školského ihriska
  8. Pasportizácia ciest
  9. Rôzne
  10. Záver

 

„Joj dzeci, šak buce cicho“ – fotogaléria

Prílohy

MASOPUST 2018 v obci Vítězná

Dňa 10 februára 2018 sa v našej družobnej obci Vítězná v Českej republike uskutočnil 2. ročník obecnej zabíjačky ( obecní masopust ), ktorej sa zúčastnila aj delegácia z našej obce. Program sa začal tradičným sprievodom masiek po obci. Mali sme možnosť vidieť širokú škálu masiek. Po sprievode sa začali zabíjačkové hody, ktoré pozostávali z tradičných českých zabíjačkových špecialít. Celý program moderoval starosta obce Petr Hrubý. Na pódiu vystúpili aj deti zo súboru Vítěznáček. Program spestrila aj hudobná skupina Nešlapeto. Hlavným bodom programu bolo  varenie s Jiřím Babicom, známym českým kuchárom  s televízneho programu Babicový dobroty. Pre návštevníkov masopustu varil tradičné poľské mäsové pirohy, slovenské bryndzové halušky a českú uhlířinu.

Domov sme sa vrátili s mnohými zážitkami. Za pohostenie ďakujeme najmä starostovi obce Vítězná Petrovi Hrubému. Už teraz sa tešíme na 3. ročník obecného masopustu v našej družobnej obci Vítězná.

Pokračovať na MASOPUST 2018 v obci Vítězná

Prílohy