Elektronická úradná tabuľa

VZN obce Víťaz, platný na rok 2018

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení obce Víťaz na rok 2018