Piatok, 06. marca 2015, 22:31Obecný úrad Víťaz 111
082 38 Víťaz

Tel.: 051 / 791 13 06
Fax: 051 / 749 35 80

email: obecvitaz@obecvitaz.sk

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Víťaz
Vláda SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo stavebníctva SR
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Ministerstvo školstva SR
Štátny fond rozvoja bývania
Štrukturálne fondy
Zoznam obcí
VÚC Prešov
Slovenská agentúra životného prostredia
Cestovný poriadok
Mapy SR
Google - internetový vyhľadávač

© Víťaz. All rights reserved. Created by adaras.sk