Výzva na predloženie cenovej ponuky PHZ na predmet zákazky: „Projektová dokumentácia na stavbu: Rozšírenie VN a NN siete a vybudovanie trafostanice v lokalite Víťaz – Klin“

thumbnail of Výzva na PHZ

Pokračovať na Výzva na predloženie cenovej ponuky PHZ na predmet zákazky: „Projektová dokumentácia na stavbu: Rozšírenie VN a NN siete a vybudovanie trafostanice v lokalite Víťaz – Klin“

Prílohy

Výlet seniorov

Vo štvrtok 9. augusta 2018  obecný úrad   v spolupráci so  SZZP zorganizoval pre  seniorov a členov zväzu celodenný  výlet do Nowého Targu a Sanktuaria Matky Božej v Ludzmierzu.

Ráno  o siedmej hodine sa  seniori a členovia zväzu ZŤP zišli  pred obecným úradom, kde bol  pristavený autobus  na ktorom  sa  vydali na cestu.

Prvou zastávkou bol Nowy Targ a návšteva tržnice, kde dominujú dva centrálne zrubové objekty v ktorých sa nachádzajú kryté predajné miesta, gastronomické služby a zmenáreň.  V okolí centrálnych objektov  sú vybudované spevnené plochy, ktoré vytvárajú priestor pre trhovníkov a ich stánky, v ktorých si mohli  výletníci zakúpiť tradičné poľské cukrovinky či iný tovar.

Po návšteve trhu nasledoval  obed v pekných a klimatizovaných   priestoroch reštaurácie „Skalný dworek“.

Po výdatnom obede  nasledovala návšteva Sanktuaria  Matky Božej  v Ludzmierzu. Nádherný veľký areál, ktorý ponúka okrem kostola, krásne priestory na modlitbu – krížová cesta, veľký park s plastikami zobrazujúcimi postupne všetky tajomstva ruženca, priestor na slávenie  svätej omše pod holým nebom a  nadrozmerná socha sv. Jána Pavla II.

Potom už nasledovala spiatočná cesta plná  dobrej nálady, nových  zážitkov a vo  večerných hodinách šťastný návrat domov do rodnej dedinky Víťaz.

-du-

Pokračovať na Výlet seniorov

Prílohy

Zasadnutie OcZ Víťaz

Dňa 24.08.2018 sa uskutoční zasadnutie OcZ Víťaz zo začiatkom o 19.00 hod v sále OcU Víťaz v budove JEDNOTY.

Návrh programu zasadnutia OcZ dňa 24.8.2018

  1. Privítanie
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnení uznesení
  4. Schválenie komunitného plánu obce Víťaz
  5. Schválenie VZN 1-2018 obce Víťaz o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov a o spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch a finančnej zábezpeky na užívanie bytu
  6. Schválenie plánu hlavnej kontrolórky na II. polrok roku 2018
  7. Žiadosť o spätné odkúpenie pozemku Straka – Vyšný koniec
  8. Schválenie výroby videa virtuálnej prehliadky obce Víťaz a jej pozoruhodnosti
  9. Rôzne
  10. Záver

Dovolenka -zubná lekárka

DOVOLENKA

Zubná lekárka zo Širokého  oznamuje , že v dňoch od 17.8-31.8.2018 neordinuje. Bolestivé prípady ošetruje MUDr. Viľchová Zuzana.

Ordinačné hodiny MUDr. Viľchová Zuzana

Pondelok a Piatok od 8.00h.do 12.00h.

stomatologická ambulancia, Svinia

Utorok a štvrtok od 8.00.do 12.00h.

stomatologická ambulancia, Tomášiková 58,

Sídlisko III, Prešov

Streda od 12.00h.do 15.00h.

stomatologická ambulancia, Tomášiková 58,

Sídlisko III, Prešov

 Nová zubná pohotovosť SK Dental s.r.o 📞0911 498 241

Adresa: Levočská 44, Prešov (budova pri Kauflande)

Ordinačné hodiny: Pondelok – Piatok:15.00 – 21.00h.

                                          Sobota, Nedeľa: 9.00 – 20.00h.