Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania (Ing. Michal Uličný a Ing. Romana Uličná)

Scan Výkres 01-situácia osadenia stavby (Ing. M. Uličný a Ing.
Scan Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania