Oznam – Slovenská pošta

Od zajtra 18.3.2020 sa začínajú vyplácať sociálne dávky.

        .Pošta očakáva zvýšenú návštevnosť pobočiek  z dôvodu vyplácania sociálnych dávok, preto odporúčame ostatným zákazníkom, aby zvážili návštevu  pošty v inom termíne.

 • Na vyplácanie sociálnych dávok a dodržiavanie ochranných opatrení budú dohliadať zamestnanci Slovenskej pošty v spolupráci so zamestnancami bezpečnosti a polície
 • Zákazníkov, ktorí sú v karanténe žiadame, aby na svojej schránke alebo na zvončeku čitateľne túto skutočnosť uviedli a upozornili na to doručovateľa.

Oznam – Detská ambulancia Široké

Dnes 16.3.2020 vyhlásila vláda SR núdzový stav pre zdravotníctvo v súvislosti s infekciou COVID-19. Preto,aby sme vás aj nás čo najviac ochránili od rizika infekcie a zachovali poskytovanie zdravotnej starostlivosti oznamujem:
1., všetka preventívna starostlivosť je zrušená,neočkujeme, nevystavujeme žiadne potvrdenia o zdravotnom stave-pri vstupe do zamestnania, vodičské preukazy, potvrdenia pre úrady atď
2.,ak ste chorí / bez evidentnej možnosti nákazy COVID-19 /
konzultujte Váš stav s nami telefonicky, mailom, messengerom
3., ak máte podozrenie na možnosť nákazy COVID-10 kontaktujte nás telefonicky resp volajte na RÚVZ Prešov, call centrum ÚVZ SR pri závažných zdravotných problémoch aj 155, 112
4., ak nevyhnutne chcete prísť na vyšetrenie do našej ambulancie objednajte sa telefonicky, vstup do zdravotného strediska len s ochranným rúškom, dieťa sprevádza len 1 rodič
5., novorodenci- kontaktujte nás telefonicky, ak ste boli prepustení z novorodeneckého oddelenia- postup ošetrenia
individuálne podľa stavu dieťaťa
6., OČR, PN v súvislosti s karanténou.. pre deti do 10 rokov si rodičia vypíšu cez internet na stránke Sociálnej poisťovne /Žiadosť o výplatu dávky ošetrovné/
pre deti nad 10 rokov voláte nám a my vypisujeme OČR a odošleme do Sociálnej poisťovne
OČR len na 10 dní
PN voláte nám a my odošleme do Sociálnej poisťovne tlačivá

Telefónne čísla: detská ambulancia : 7911284
RÚVZ Prešov : 0911 908 823
call centrum ÚVZ SR : 0800 221 234

Situácia sa mení z dňa na deň a z hodiny na hodinu, sledujte prosím informácie a pokyny z verejnoprávnych zdrojov aj na našej stránke. Dodržujte protiepidemiologické opatrenia a ak môžete zostaňte doma.

Ďakujem, veľa zdravia nám všetkým

ÚVZ SR: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 16.03.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR (11.03.2020)  v súlade s uznesením vlády SR z 15.03.2020 nariaďuje nasledovné opatrenia:

 1. S účinnosťou od 16.03.2020 od 6.00 h sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
 1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
 2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
 3. predajní drogérie,
 4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
 5. predajní novín a tlačovín,
 6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
 7. prevádzok telekomunikačných operátorov,
 8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
 9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
 10. prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb.
 1. S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).
 1. S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu, aby nezatvorili prevádzky uvedené v bode A.
 1. Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6:00 hod. skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to na dobu 14 dní.

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom predmetného opatrenia je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam v súvislosti s ochorením COVID-19.

Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode A, B je podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia správnym deliktom, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 20.000 eur.

Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode D je podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia priestupkom na úseku verejného zdravotníctva, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 1659 eur.

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 16.03.2020 nájdete tu:

Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa s účinnosťou od 16.03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení izolácie skupín osôb (pdf)

 

Naďalej platí povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR žijúcim na území SR nad 90 dní, ktorí sa vrátia zo zahraničia, vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o nariadení karanténnych opatrení pri ohrození verejného zdravia (pdf)

 

Naďalej platí zákaz návštev v nemocniciach a u všetkých verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb:

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia (pdf)

 

Naďalej platí zákaz organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy:

Rozhodnutie – zákaz hromadného podujatia – verejná vyhláška (pdf)

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4082:informacia-k-zakazu-organizova-anusporaduva-hromadne-podujatia-portovej-kulturnej-spoloenskej-i-inej-povahy&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153