Všetky príspevky Obecný úrad Víťaz

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení obce Víťaz na rok 2018