Všetky príspevky obecvitaz

Margecianské fajnoty 2019

Dňa 12.-13.10.2019 sa bude konať už 9 ročník podujatia Margecianske fajnoty. Toto podujatie je už 6. rok zaradené medzi TOP podujatia KSK v programe Terra Incognita.

Hlavnou myšlienkou podujatia je spropagovať tradičnú slovenskú gastronómiu, prezentovať návštevníkom tradičné jedlá, zvyky a ľudový folklór. Veľmi dôležitou myšlienkou je aj finančne vypomôcť na činnosť skupín, ktoré prichádzajú tradičnú kuchyňu prezentovať.

Už piaty rok sa Margecianské fajnoty organizujú ako dvojdňové podujatie, kde v sobotu sa zameriavajú na tradičnú gastronómiu a v nedeľu na medzinárodnú a gastronómiu majstrov.

Tohto roku sa pripravuje aj kampaň na eko gastrofestival. Z tohto dôvodu je potrebné jedlá a nápoje ponúkať len v eko obaloch. Organizátor sa rozhodol, že eko obaly objedná od veľkododávateľa a pred podujatím si skupiny obaly vyzdvihnú.

Podujatie nadobudlo taký rozmer, že minulý rok ho navštívilo cca 18000 návštevníkov.

Z týchto dôvodov sa organizátori obracajú na Vás s ponukou na prezentovanie svojej skupiny a tradičných jedál svojej obce.

 

V prípade záujmu prezentovať v sobotu tradičnú gastronómiu, zašlite potrebné údaje obratom na mail. margecianskefajnoty@gmail.com :

– meno vedúceho/kontakt

– názov skupiny

– názov kuchyne (napr. Margecanska kuchňa…)

– deň prezentácie

– jedlá ktoré budete pripravovať

– požadovaný druh a počet obalov a príborov na jedlo

– požadované technické zabezpečenie

– číslo účtu, na ktorý budú poukázané financie za účinkovanie.

 

Organizátor zabezpečuje stánok, pracovný stôl a lavicu. Skupinám z väčšej vzdialenosti vieme zabezpečiť aj pec a kotol, ale za poplatok.

Vzhľadom k väčšej informovanosti návštevníkov o poskytovaných jedlách na podujatí, pripravujeme informačné bannery pri vstupných bránach do areálu. Poprosím obratom zaslať jedlá, ktoré bude vaša skupina prezentovať, aby sme bannery stihli dať vyrobiť.

Skupiny, ktoré sa chcú v nedeľu prezentovať tancom a spevom, nech zašlú názov programového čísla (max 12 min.) Skupiny budú účinkovať v nedeľnom programe na veľkej scéne. Organizátor uhrádza dopravu a stravu – obed.

 

V prípade doplňujúcich otázok ma kontaktujte.

 

Ing. Jozef Gajdoš

vedúci FSk Jadlovec Margecany

  1. Olše 525/70, 055 01 Margecany, SLOVAKIA

mob: 00421-944103925, -911710734

facebook: Jozef Gajdoš

e-mail: jozefgajdos11@gmail.comjadlovecmargecany@gmail.com

web: www.fskjadlovec.sk 

Prílohy

Výlet dôchodcov 2019

Výlet s dôchodcami,

tak ako každoročne, aj tento rok Obecný úrad  Víťaz  v spolupráci so  Zväzom  zdravotne postihnutých  zorganizovali   pre seniorov a členov zväzu  spoločný výlet, ktorý sa konal  dňa 14.8.2019. Aj keď počasie veľmi neprialo a dažďové kvapky neutíchali celú noc,  výlet sa  uskutočnil a ráno o siedmej hodine sme sa všetci zišli pred obecným úradom a vydali sa na cestu do obce Hniezdne, kde v roku 2012 vyrástla expozícia liehovarníctva a tradičných ľudových remesiel – Nestville Park. Expozícia liehovarníctva pozostáva z troch častí: historická – historické remeslá súvisiace s liehovarníctvom, moderná- jeden z najmodernejších liehovarov v strednej Európe, tradičná  rezbárska sála s obrovským vyrezávaným obrazom a sklady zrenia whisky, kde sa konala aj ochutnávka whisky.

Po prehliadke liehovaru sme sa presunuli na  pripravený obed  a potom  sme navštívili autosalón ALD MOBIL   v Starej Ľubovni, ktorého     majiteľkou  spolu s manželom je  rodáčka z Víťaza p. Mária Dlugolinská rod. Magdová.  Firma sa zaoberá predajom a servisom  automobilov značky Škoda, Renault a Dacia. Nasledoval voľný program a spiatočná cesta domov. Naším seniorom ďakujeme  za vytvorenie príjemnej rodinnej atmosféry, ktorá  bola počas celého výletu a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

D. Uličná

Pokračovať na Výlet dôchodcov 2019

Prílohy