Všetky príspevky obecvitaz

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Víťaz – Oprava chodníka na PB bezmenného prítoku Dolinského potoka v intraviláne obce Víťaz

Výzva na predkladanie ponúk

Pokračovať na Výzva na predloženie cenovej ponuky – Víťaz – Oprava chodníka na PB bezmenného prítoku Dolinského potoka v intraviláne obce Víťaz

Prerušenie distribúcie elektriny

eVSD - Planovane prerusenie distribucie elektriny 1
eVSD - Planovane prerusenie distribucie elektriny 2
eVSD - Planovane prerusenie distribucie elektriny 3
eVSD - Planovane prerusenie distribucie elektriny 4
eVSD - Planovane prerusenie distribucie elektriny 5

Výsledky Obvodnej súťaže DHZ vo Víťaze 2.6.2019 + fotogaléria

Víťaz - VL 2
VL - Víťaz 1

Pokračovať na Výsledky Obvodnej súťaže DHZ vo Víťaze 2.6.2019 + fotogaléria

Prílohy

LPS- výplata dividend

Výbor lesného pozemkového spoločenstva Víťaz oznamuje podielnikom lesného pozemkového spoločenstva že výplata dividend za rok  2018  bude  dňa  8. mája to je streda . Výplata dividend bude, v kancelárii lesného pozemkového spoločenstva číslo domu 43 a to v čase od 9 00 hod.  do 12 00 hod.  a od 13 00 hod.
do  18 00 hod.