Nezaradené

Školský klub detí pri ZŠ Víťaz, na prezentácii nových kníh z FPU 2018

Srdečne sa chcem poďakovať pani družinárke Marcele Dugasovej a jej zverencom zo školského klubu, za skvelú atmosféru pri prezentácii nových kníh pre deti a mládež  z FPU 2018.  Milo ma prekvapil záujem a reakcie detí na knihy, najmä 3D knihy a náučné knihy.  Úžasná bola aj znalosť detí o  histórii pri knihách o slovenských hradoch a zbojníkoch a tiež záujem o knihu ,,Rok 1968 v Československu“, ktorú som ani neplánovala prezentovať, keďže je o téme mimo bežného detského žánru. Ďakujem deti za Váš záujem o nové knihy a teším sa na naše ďalšie stretnutie.

L. Galdunová, OcK Víťaz

 

Víťazský festival – Traktoriáda

Súčasťou 13. ročníka Víťazského festivalu Slaná voda bola tak ako každý rok Traktoriáda. Organizáciu tejto obľúbenej súťaže si aj tento rok zobral pod krídla už jej osvedčený organizátor Peter Čech.

Výsledky súťaže v jednotlivých kategóriách:

Súťaž o najkrajší traktor – továrenskej výroby:

 1. miesto         Marek ČLOVIČKO              Víťaz              22 hlasov
 2. miesto         Šimon ČECH                           Víťaz              20 hlasov
 3. miesto         Dalibor ČECH                        Víťaz              19 hlasov

Súťaž o najzaujímavejší  traktor – vlastnej konštrukcie:

 1. miesto         Vladimír JENČA                   Ovčie              19 hlasov
 2. miesto         Peter UNGVARSKÝ            Ovčie              11 hlasov
 3. miesto         Jozef  MAGDA                       Ovčie              10 hlasov

Súťaž v jazde zručnosti – továrenská výroba:

 1. miesto         Šimon ČECH                           Víťaz              02: 35: 73
 2. miesto         Slavomír BALOGA               Víťaz              02: 46: 65
 3. miesto         Pavol ČECH                             Víťaz              02: 58: 55

Súťaž v jazde zručnosti – vlastná konštrukcia:

 1. miesto         Martin KOLLÁR                   Ovčie              01: 12: 55
 2. miesto         Jozef MAGDA                       Ovčie              01: 52: 34
 3. miesto         Peter UNGVARSKÝ           Ovčie              01: 56: 08

Všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto súťaže ďakujeme a veríme, že o rok sa stretneme ešte v hojnejšom počte, aby sme znova mohli obdivovať výsledky práce a zručnosti našich šikovných súťažiacich.

Prílohy

13. ročník Víťazského festivalu – Slaná voda

Obec Víťaz v spolupráci s kultúrnou komisiou, už tradične v prvý augustový víkend, čo tento rok pripadlo na 4. a 5. augusta, pripravila už 13. ročník Víťazského festivalu. Pozvanie na tento ročník prijali aj hostia z družobnej obce Víťezná z Českej republiky a družobnej obce Kobylnica z Poľskej republiky.

Sobotný program sa začal už na obed medzinárodnými súťažami v stolnom tenise a súťažou vo varení gulášov, ktorá sa už na Víťazskom festivale stala tradíciou. Súťaž v stolnom tenise vyhral Jozef Papcun na druhom mieste skončil Martin Jura z Víťaza a bronzovú priečku obsadil Peter Ježek z Víťeznej. Medzinárodnú súťaž vo varení gulášov tento rok vyhralo družstvo z obce Kobylnica z Poľska, na striebornom mieste sa umiestnilo družstvo Jána Stašika z Víťaza a tretie miesto obsadilo družstvo hudobnej skupiny VAŤAK z Českej republiky. Po vyhodnotení súťaží nasledovalo slávnostné otvorenie Víťazského festivalu starostom obce Ing. Jánom Balogom, ktorý privítal hostí z družobných obcí Víťezná a Kobylnica a následne bolo vypustených 25 holubov. Pestrím folklórnym vystúpením nás potešil náš folklórny súbor Pridaň a detský folklórny súbor Pridaňčatá. Návštevníci si mohli vypočuť spevácku skupinu LIPA a ľudovú hudbu PAGAČARE. Po folklórnych vystúpeniach nasledovalo vystúpenie rockovej kapely WATT a tombola o atraktívne ceny, kde prvou cenou bol nedeľný prelet lietadlom nad Oddychovým centrom, venovaný do tomboly Františkom Lovasom a Pavlom Adamkovičom. Hlavnou hviezdou sobotného večera bola hudobná skupina VAŤAK (oficiálny revival skupiny Kabát). Prvý deň festivalu už tradične zakončila diskotéka.

Nedeľný program sa začal traktoriádovym sprievodom od kostola z centra obce. Nasledovalo otvorenie kultúrneho programu, kde vystúpili deti zo Základnej umeleckej školy v Širokom a znova folklórny súbor Pridaň. Príjemným prekvapením pre návštevníkov festivalu bolo hudobné a spevácke vystúpenie Orchestra Koletovej horníckej hudby Rtyňe v Podkrkonoší z Českej republiky, ten mal 54 členov a tóny ich hudobných nástrojov ale aj spevácke výkony vyvolali príjemné zimomriavky na nejednom divákovi. Spestrením programu bol určite aj spevák Octavio Ilias Herrera z Nicaragui, ktorý svojimi mexickými piesňami oživil kultúrny program o niečo nové a netradičné. Naopak už tradíciou sa stalo vystúpenie nášho Petra Ondriu Armstronga, ten nás roztancoval na tóny svojich nových piesní. Ani v nedeľu nechýbala tombola. Tentoraz bola prvou cenou chladnička kombinovaná s mrazničkou, venovaná do tomboly Obcou Víťaz. Nasledovalo vystúpenie hudobnej skupiny Pohodička, ktoré svojím hudobným umením v dvoch skladbách doplnil starosta obce Ing. Ján Baloga. Vyvrcholením tohtoročného festivalu bolo vystúpenie hudobno-zábavnej skupiny TRAKY.

Tento rok nás svojím rezbárskym umením potešil umelecký rezbár, ten doplnil vstup do areálu Oddychového centra o novu drevenú sochu Anjela.

Ďakujeme všetkým sponzorom Víťazského festivalu, ktorí prispeli finančne alebo darmi do tomboly a tak veľkou mierou dopomohli k zorganizovaniu tohtoročného festivalu. Tiež ďakujeme všetkým súťažiacim, zapojeným do súťaží či už vo varení gulášov, do súťaže v stolnom tenise ale aj do súťaži s traktormi, za ich odvahu, odhodlanie a ochotu urobiť festival o niečo pestrejší. Ďalej ďakujeme všetkým účinkujúcim, lebo ich vystúpenia mnohých chytili za srdce. Špeciálne poďakovanie patrí všetkým zložkám nášho folklórneho súboru Pridaň a deťom zo ZUŠ v Širokom, ktorí vystúpili na festivale bez nároku na honorár. Srdečne ďakujeme družobnej obci Víťezná, ktorá nám ako dar venovala vystúpenie hudobnej skupiny VAŤÁK a vystúpenie orchestra Koletovej horníckej hudby. Ďakujeme starostovi obce Ing. Jánovi Balogovi za jeho obetavý prístup a energiu, ktorou každoročne pozitívne naladí prípravy a celý priebeh festivalu. Tiež patrí veľké poďakovanie zástupcovi starostu obce Pavlovi Adamkovičovi, spoluorganizátorovi všetkých doterajších ročníkoch festivalu, že prispieva nielen svojím časom a financiami, ale predovšetkým srdcom, ktoré uňho každoročné prvý augustový víkend bije pre Víťazský festival. V neposlednom rade patrí veľké ĎAKUJEM všetkým, čo boli ochotní akokoľvek prispieť k organizovaniu Víťazského festivalu, či už poslancom, členom komisií pri Obecnom úrade, mnohým dobrovoľníkom ale aj Vám všetkým, ktorí ste prišli aj napriek rôznorodosti počasia podporiť túto už tradičnú a nášmu srdcu milú kultúrnu akciu.

Ing. Ľubica Gurčiková

 

Masážny chodník

V našom oddychovom centre Slaná voda pribudla nová atrakcia. Je to masážny chodník. Je potrebné ešte doladiť niektoré detaily, ale masáž už je možná. Najprv sa prejde cez čistú studenú vodu, potom po zdrsnenom betóne, rôznych druhoch kameňov, drevenej kôre a dvoch druhov šišiek. Borovicové šišky sú pre „labužníkov“. Vrelo odporúčam premasírovať si svoje nôžky. Je len samozrejme, že sme si ho hneď aj vyskúšali.

Baloga

Prílohy