Oznamy

Jubilanti 2018

Ani v našej obci nezabúdame na jeseň života našich obyvateľov. V mesiaci Október, ktorý je Mesiacom úcty  k starším  Obecný úrad Víťaz  pripravil   posedenie  s jubilantmi, ktorí  v tomto roku oslavujú svoje okrúhle jubileá a to 70,75,80,85,90,95 a viac  rokov života   a  sú pre každú obec, či mesto prejavom hlbokej úcty a prežitých skúsenosti.  Tento rok sa posedenie  uskutočnilo dňa 18.10.2018 vo Viacúčelovej sále v budove Materskej školy  Víťaz.  Pre jubilantov bol pripravený kultúrny program v prevedení detí základnej a materskej školy Víťaz, každému jubilantovi starosta obce  po zápise do pamätnej knihy zablahoželal a odovzdal  pekný darček ako poďakovanie  za záslužnú prácu pre svoje rodiny a spoločnosť.  Potom už bolo pre jubilantov pripravené občerstvenie pri ktorom si zaspomínali na rôzne chvíle so svojho života a prežité roky.

-du-

Pokračovať na Jubilanti 2018

Prebudená jeseň

V nedeľu 21.10.2018 sa v našej obci uskutočnil   28.ročník regionálnej prehliadky programov seniorov  pod názvom „Prebudená jeseň 2018“.
Podujatie  zorganizovalo  Divadlo Jonáša  Záborského- útvar osvetovej činnosti v Prešove v spolupráci s Obecným úradom Víťaz a Slovenským zväzom  zdravotne postihnutých vo Víťaze.  V úvode sa predstavil folklórny súbor z Víťaza  Pridaň a Pridančatá. V ďalšom programe  vystúpilo 11 kolektívov a to seniori z Prešova, Malého Šariša, Kamenice, Hermanoviec, Jakubovej Voli, Šarišských Michalian ,Červenice pri Sabinove,  Pečovskej Novej. V jednotlivých vystúpeniach  dominoval ľudový spev, obradový folklór, zborový spev, či recitácia. Podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére  účinkujúcich,  členov zväzu zdravotne postihnutých a seniorov z Víťaza, ktorí sa  zúčastnili akcie.

-DU-

Pokračovať na Prebudená jeseň

Prílohy

Návrhy VZN obce Víťaz na rok 2019

VZN obce Víťaz č. , 2018 o sociálnych službách VZN obce Víťaz č. ,2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na území obce Víťaz VZN obce Víťaz č. .2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Krása života 2018 – 44. ročník

Divadlo Jonáša Záborského – útvar osvetovej činnosti v Prešove v spolupráci s Mestom Sabinov a Mestským kultúrnym strediskom v Sabinove uskutočnil dňa 14.10.2018 regionálnu súťažnú prehliadku folklórnych skupín z okresov Prešov a Sabinov pod názvom

KRÁSA ŽIVOTU 2018 – 44.ročník.

Prehliadka sa konala v Mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove. Dedinská folklórna skupina PRIDAŇ pod vedením Martiny Tomčišákovej a za doprovodu Ľudovej hudby Pridaň z Víťaza sa s pásmom z výskumu Andreja Foriša pod názvom ,,KED SOM BOL ZO ŽENU NA VEŠEĽU…“ umiestnila v ZLATOM pásme v kategórii – obradový folklór, v ZLATOM pásme v kategórii – spevácke skupiny, ZLATÉ pásmo v kategórii – sólisti speváci získala  Monika KurucováSTRIEBORNÉ pásmo v kategórii – sólisti speváci získali  Marcela ŠtofaníkováDanka Uličná.

Mgr. Martina Tomčišáková

Pokračovať na Krása života 2018 – 44. ročník

Prílohy

  • 1 (101 kB)
  • 2 (80 kB)
  • 3 (82 kB)
  • 4 (102 kB)
  • 5 (120 kB)

Obec Radatice – Pietna spomienka

 

Zástupcovia našej obce Víťaz sa na pozvanie starostky obce Radatice, Mgr. Gabriely Viazankovej, dňa 18. septembra 2018 zúčastnili pietnej spomienky pri príležitosti leteckej havárie lietadla Handley Page Halifax Mk. V, UL 187 z 301. Poľskej perute RAF. Pri tejto leteckej tragédii 28.12.1944 blízko obce Radatice zahynulo 8 poľských letcov.

Pietna spomienka sa konala za účasti vojenských pridelencov z Veľkej Británie a Poľskej republiky, zástupcov veľvyslanectiev a ozbrojených síl Slovenskej republiky. Pozvanie na tohtoročnú pietnu spomienku prijali aj rodinní príslušníci zosnulých poľských letcov.

Návštevníci si mohli pozrieť prácu Prápora radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňava. Medzi vojakmi prezentujúcimi prácu prápora sme stretli aj nášho rodáka Miroslava Štofaníka. Súčasťou pietnej spomienky bol prelet UH-60 Blackhawk. Smútočný pochod a štátne hymny odzneli v podaní Vojenskej hudby Banská Bystrica.

 

Prílohy