Oznamy

Program rozvoja vidieka PSK_oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ Prešovský samosprávny kraj zverejňuje oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program rozvoja vidieka PSK“ , ku ktorému verejnosť môže doručiť  svoje písomné stanovisko príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa zverejnenia obcou.  Podrobnejšie v oznámení o strategickom dokumente (v prílohe). 

 

Prílohy

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 -2020

Obec Víťaz zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 – 2020. “ Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia obcou. 

 

20. Gorazdov literárny Prešov

Milí spoluobčania, v prílohe nájdete propozície 20. ročníka celoštátnej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy – XX. Gorazdov literárny Prešov. Prajem Vám odvahu a veľa inšpiratívnych myšlienok. Baloga Obec Víťaz Ing. Ján Baloga starosta Tel.: +421 905 470182 e-mail: starosta@obecvitaz.sk www:obecvitaz.sk pdf icon InfoVyhlasenie.pdf
pdf icon XX-Gorazdov-literárny-Prešov-2015-propozície.pdf

Prílohy