Oznamy

Obec hľadá talenty

Starosta obce v spolupráci s kultúrnou komisiou pozýva všetkých, ktorí chcú prezentovať svoj hudobný, spevácky, či tanečný talent na kultúrnom podujatí – Víťazský festival „Slaná voda“, ktorý sa bude konať v mesiaci august 2015, aby sa nahlásili na Obecnom úrade vo Víťaze, kde Vám budú poskytnuté ďalšie informácie. Využite šancu ukázať svoj talent a neváhajte sa prihlásiť. Tešíme sa na Vás!

Nový komunikačný kanál na podanie žiadosti o pripojenie

Vážení spoluobčania,

Dovoľujem si Vám poslať informáciu od podniku SPP. Verím, že pre niektorých
bude zaujímavá.

Spoločnosť SPP – distribúcia si Vás ako prevádzkovateľ distribučnej sietezemného plynu na Slovensku dovoľuje informovať o existencii nového komunikačného kanála na podanie žiadosti o pripojenie.

Doteraz mohli záujemcovia o odber zemného plynu podať žiadosť o pripojenie
buď osobne v niektorej zo zákazníckych kancelárií pre pripájanie alebo
zaslať žiadosť poštou, prípadne emailom.

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., zriadila novú bezplatnú elektronickú
aplikáciu ON-LINE FORMULÁRE, vďaka ktorej môžu záujemcovia o odber zemného
plynu podať žiadosť o pripojenie už aj elektronicky.

Pokračovať na Nový komunikačný kanál na podanie žiadosti o pripojenie

Zákaz vypaľovania trávy

Starosta obce upozorňuje na nelegálne vypaľovanie trávy a biologicky rozložiteľného odpadu za záhradami rodinných domov a na poliach v okolí obcí, ktoré je porušením ustanovení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení n. p. a je priestupkom v zmysle citovaného zákona. Biologický odpad je možné kompostovať v každej domácnosti.
Obec poskytuje aj možnosť vývozu triedeného odpadu.