Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk – „Stavebný dozor – Kanalizácia a ČOV I. a II. etapa Víťaz“ + Súťažné podklady

Formát ZIPthumbnail of Výzva na predkladanie ponúk – Stavebný dozor – Kanalizácia a ČOV I. a II. etapa Víťaz

Pokračovať na Výzva na predkladanie ponúk – „Stavebný dozor – Kanalizácia a ČOV I. a II. etapa Víťaz“ + Súťažné podklady

Výzva na predkladanie ponúk – „Kanalizácia a ČOV I. a II. etapa Víťaz“ + Súťažné podklady

SP_Víťaz_kanalizácia a ČOV