Kalendár úprav stránky

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Informácie pre žiadateľa o poskytnutie prostriedkov z plánu obnovy

Informácie Spoločného obecného úradu pri obecnom úrade v Širokom (v ďalšom texte „ SOÚ Široké“) pre stavebníka – žiadateľa o finančné prostriedky k žiadostiam o poskytnutie prostriedkov z plánu obnovy  :

  1. SOÚ Široké pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade, vykonáva administratívnu činnosť a konania na základe podaných žiadosti doručených z obcí, ale stavebným úradom je príslušná obec, v ktorej stavebník plánuje realizovať činnosti smerujúce k úspore energii a na ktoré je možné získať príspevok zo štátu (dotáciu).SOÚ Široké nie je poradenskou kanceláriou pre plán obnovy, tá je podľa dostupných informácii zriadená v Prešove.
  2. Na základe vyššie uvedených skutočnosti je potrebné požiadať o informácie priamo na obci, prípadne v kancelárii zriadenej k plánu obnovy v Prešove.
  3. SOÚ Široké pre upresnenie postupu zasielania žiadosti o vydanie príslušného rozhodnutia (stavebného povolenia ) príp. oznámenia ( k ohláseniu drobnej stavby) a oznámenia, že navrhovaná úprava je bežnou udržiavacou prácou, pre ktorú nie je potrebné stavebné povolenie a ani ohlásenie bude postupovať v súlade s platným stavebným zákonom a usmernením vydaným v roku 2007 Ministerstvom dopravy a výstavby  SR ( voľne dostupnom na stránke ) takto :
  4. Oznámenie, že navrhovaný zámer obnovy je bežnou udržiavacou prácou,  pri ktorej nie je potrebné stavebné povolenie a ani ohlásenie stavebnej úpravy bude vydávaný na základe doručenej žiadosti stavebníka príslušnou obcou, – ktorá je stavebným úradom pri doložení podkladov,  z ktorých bude zrejme, že sú splnené podmienky ust. § 139b ods. 15 písm. c) stavebného zákona ( jedná sa o opatrenia skupiny B1 –inštalácia zdroja energie, napr. výmena kotlov a i.)
  5. Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav je možne podať  v prípade jednoduchých stavieb ( § 139b ods. 1 písm. a) stavebného zákona bytové budovy – rodinné domy, ktorých zastavaná plocha nepresiahne  300 m2, majú jedno nadzemné podlažie môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie. K ohláseniu je potrebné doložiť prílohy, podľa ktorých bude možné posúdiť rozsah a účel úprav, prác a ich technický popis. V kompetencii stavebného úradu je určiť ohlásené stavebné úpravy na stavebné konanie, v takomto prípade bude potrebné podanie doplniť o podklady zadefinované v § 7 vyhlášky  č. 453/2000 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
  6. Pri ostatných stavbách ( dvojpodlažných rodinných domoch a i.)  bude na posúdení stavebného úradu,  či je potrebné stavebné konanie  alebo ohlásenie . Stavebné konanie bude vždy pri stavbách, pri ktorých môže dôjsť vykonanými stavebnými úpravami k zásahu požiarne nebezpečného priestoru do susediacej stavby. K žiadosti o stavebné povolenie žiadateľ – stavebník prikladá projektovú dokumentáciu v súlade s § 9 vyhlášky
    č. 453/2000 Z. z., ktorej súčasťou je aj riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby a projektové energetické hodnotenie. Pokiaľ pre vykonanie stavebných úprav bolo vydané stavebné povolenie je po ich ukončení stavebník povinný požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

V prípade, že budú stavebníci podávať neúplné žiadosti o stavebné povolenia a ohlásenia  bez požadovaných príloh, ktoré sú potrebné ešte pred vydaním príslušného povolenia, stavebný úrad bude  stavebníkov v súlade s platnou legislatívou vyzývať na doplnenie podania a príslušne konanie preruší. 

Vypracoval:     Ing. Stanislav Imrich, SOÚ Široké

Príloha oznámenia : Výzva č. 1, v ktorej sú uvedené požiadavky pre poskytnutie dotácie, a ktorá je verejne dostupná na stránke https://obnovdom.sk

Prílohy


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

%d blogerom sa páči toto: