Narodenia, Sobáše, Úmrtia v roku 2016

Narodenia, Sobáše, Úmrtia v  roku 2016

Narodení

Dominika Uličná 03.01.2016, Krompachy
Mária Galdunová 07.01.2016, Krompachy
Michaela Uličná 09.01.2016, Prešov
Ella Štofilová 14.01.2016, Prešov
Radoslava Baluchová 29.01.2016, Krompachy
Emma Adamkovičová 14.02.2016, Krompachy
Viliam Jenča 16.02.2016, Krompachy
Alex Kočiš 14.03.2016, Krompachy
Denis Lacko 26.04.2016, Krompachy
Marek Magda 04.05.2016, Prešov
Tobias Tkáč 06.06.2016, Krompachy
Monika Sedláková 24.06.2016, Prešov
Jonáš Novotný 29.06.2016, Krompachy
Sebastián Javor 19.07.2016, Krompachy
Alex Novotný 09.09.2016, Krompachy
Nina Čechová 10.09.2016, Krompachy
Ivana Birošová 01.10.2016, Krompachy
Alexander Lacko 24.08.2016, Krompachy
Adam Holub 05.10.2016, Krompachy
Jáchym Kubánka 07.07.2016, Kolín
Emily Vojtková 10.11.2016, Krompachy
Zara Anna Liptáková 16.11.2016, Krompachy
Juraj Vardžik 20.11.2016, Krompachy
Jozef Blizman 2.12.2016, Prešov
Jakub Grohoľ 15.12.2016, Bratislava-Ružinov

Sobáše

Ing. Peter Bako a Mgr. Petronela Uličná 06.02.2016, Víťaz
Martin Giňa a Kamila Lacková 28.04.2016, Svinia
Lukáš Magda a Mgr. Monika Brutovská, PhD. 07.05.2016, Richnava
Peter Stolár a Mgr. Martina Balogová 21.05.2016, Víťaz
Dávid Jurko a Mgr. Ivana Chocholová 21.05.2016, Trhovište
Lukáš Cenký a Magdaléna Kundríková 04.06.2016, Víťaz
Daniel Lukačovský a Viera Kočišová 09.06.2016, Prešov
Peter Záhorák a Dominika Čechová 11.06.2016, Víťaz
Margita Lacková a Imrich Červeňák 30.06.2016, Svinia
Ing. Miroslav Mráz a Mgr. Bernadeta Pribulová 02.07.2016, Víťaz
Václav Uličný a Valéria Stašiková 09.07.2016, Víťaz
Ľubomír Nemčík a Mgr. Monika Iskrová 16.07.2016, Víťaz
Ing. Ľuboš Kotulič a Iveta Kolcunová 23.07.2016, Široké
Michael Kaltenbrunner a Zuzana Novotná 13.08.2016, Víťaz
Pavol Doro a Mária Jenčová 13.08.2016, Víťaz
Ing. Ján Šofranko a Mgr. Veronika Ondriová 20.08.2016, Široké
Marek Balucha a Mgr. Júlia Gazdová 27.08.2016, Široké
Peter Kovaľ a Mgr. Veronika Čechová 03.09.2016, Víťaz
Martin Timko a Bc. Jana Jenčová 03.09.2016, Víťaz
Mgr. Miroslav Králik a PharmDr. Dominika Jenčová 01.10.2016, Víťaz
Anton Magda a Mgr. Ema Straková 01.10.2016, Široké
Erik Balucha a Ing. Andrea Vojteková 29.10.2016, Chmeľovec

Zomrelí

Apolónia Bednárová 02.02.2016, 95 rokov
Žofia Uličná 11.03.2016, 88 rokov
Mária Blizmanová 20.03.2016, 73 rokov
Anna Galdunová 21.04.2016, 85 rokov
Martin Kundrík 25.05.2016, 81 rokov
Mária Magdová 29.06.2016, 76 rokov
Ladislav Jenča 02.07.2016, 72 rokov
František Čech 18.07.2016, 88 rokov
Fabián Foriš 17.09.2016, 70 rokov
Mikuláš Grega 11.10.2016, 86 rokov
František Balucha 30.10.2016, 71 rokov
Alexander Lacko 29.10.2016, 2 mesiace
Ján Magda 19.11.2016, 46 rokov
Monika Čechová 15.12.2016, 32 rokov

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Víťaz