Demografia

 

Počet obyvateľov: 2005


Počet detí od 0-14 rokov: 391


Počet žien: 1009


Počet obyvateľov odchádzajúcich za prácou: 890


Počet pracujúcich vo verejnom sektore: 30


Počet pracujúcich v súkromnom sektore: 70

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Víťaz