Narodenia, Sobáše, Úmrtia v roku 2017

Narodenia, Sobáše, Úmrtia v  roku 2017

Narodení

·         Maxim Čech  11.01.2017, Krompachy

·         Filip Bako  16.01.2017, Krompachy

·         Eliška Tobiašová  20.01.2017, Prešov

·         Zuzana Sabolová  14.02.2017, Prešov

·         Dominika Šusterová  30.03.2017, Krompachy

·         Maxim Stašik  04.04.2017, Krompachy

·         Eliška Jurková  06.04.2017, Krompachy

·         Katarína Grivalská  20.05.2017, Krompachy

·         Daniel Magda  02.06.2017, Prešov

·         Jasmína Horváthová  14.06.2017, Krompachy

·         Estera Kalejová  03.07.2017, Krompachy

·         Nela Lukáčová  23.07.2017, Prešov

·         Tobias Čech  06.08.2017, Krompachy

·         Kristína Holubová  04.09.2017, Krompachy

·         Maroš Krištofík  06.09.2017, Krompachy

·         Dávid Kovaľ  09.09.2017, Košice _Juh

·         Ján Šofranko  27.09.2017, Košice-Juh

·         Jozefína Čačová  08.10.2017, Krompachy

·         Ľubomír Nemčík  27.10.2017, Krompachy

·         Alan Lacko  31.01.2018, Krompachy

·         Sára Kovaľová  02.02.2018, Krompachy

 

Sobáše

·         Dávid Holub a Monika Balogová  19.01.2017, Chminianská Nová Ves

·         Pavol Dudinský a Erika Stašiková  22.04.2017, Víťaz

·         Ing. Martin Kapalko a Priska Kucserová  29.04.2017, Andovce

·         Pavol Jenča a Monika Šidová  29.04.2017, Štiavnička

·         Jaroslav Javor a Mgr. Anna Balogová  10.06.2017, Ovčie

·         Mgr. Peter Gomoľa a Mgr. Zuzana Michalovová  01.07.2017, Víťaz

·         Ing. Martin Pacovský a Mgr. Anna Adamkovičová  08.07.2017, Víťaz

·         Tomáš Jochman a Eva Jenčová  15.07.2017, Víťaz

·         František Kmec a Katarína Mihaľová  22.07.2017, Prešov

·         Ivan Tesák a Mgr. Cecília Mihaľová  28.07.2017, Víťaz

·         Juraj Šebest a Miroslava Dutková  29.07.2017, Víťaz

·         Martin Jura a Mgr. Martina Adamkovičová  29.07.2017, Víťaz

·         Alper Örgev a MDDr. Katarína Čakurdová  05.08.2017, Košická Belá

·         Marcel Ivanko a Slavomíra Stahovcová  05.08.2017, Víťaz

·         Erik Dutko a Bc. Marta Iskrová  26.08.2017, Víťaz

·         Lukáš Ižarik a Mária Galdunová  02.09.2017, Víťaz

·         Mgr. Lukáš Lipkoš a Mgr. Michaela Adamkovičová  09.09.2017, Víťaz

·         Michal Novotný a Zuzana Blahutová  16.09.2017, Prešov

·         Ing. Lukáš Uličný a Mgr. Petra Bartková  23.09.2017, Široké

·         Pavol Peklanský a Zuzana Mačugová  23.09.2017, Víťaz

·         Pavol Kráľ a Katarína Križovenská  07.10.2017, Široké

·         Ing. Martin Felčík a Mgr. Regina Štofaníková  07.10.2017, Víťaz

·         Frederik Kováč a Ing. Katarína Ďuricová  07.10.2017, Liptovská Teplička

·         Lukáš Hudák a Ing. Sabína Čechová  21.10.2017, Víťaz

·         Ing. Tomáš Antol a Simona Galdunová  21.10.2017, Víťaz

·         Lukáš Iskra a Lucia Fabianová  28.10.2017. Prešov

·         Ing. Patrik Vaľko a JUDr. Dagmara Francová  11.11.2017, Víťaz

·         JUDr. Marián Rušin, PhD. a MUDr. Zuzana Čekaňáková  11.11.2017, Víťaz

·         Miroslav Kovaľ a Lenka Berkyová  11.11.2017, Bánovce n/Bebravou

·         Slavomír Salanci a Mária Simona Novotná  10.11.2017, Fričovce

·         Mgr. Peter Baloga a Ľubica Vereščáková  17.11.2017, Kuková

 

Zomrelí

·         Mária Blizmanová  21.02.2017, 87 rokov

·         Regína Forišová  24.02.2017, 76 rokov

·         Peter Magda  23.03.2017, 59 rokov

·         František Čech  26.05.2017, 82 rokov

·         Františka Kundriková  27.06.2017, 84 rokov

·         Filip Petko  13.07.2017, 70 rokov

·         Margita Galdunová  12.08.2017, 88 rokov

·         Jaroslav Čakurda  26.08.2017, 52 rokov

·         Pavol Galdun  04.09.2017, 62 rokov

·         Helena Šimková  05.10.2017, 93 rokov

·         Anna Čechová  20.10.2017, 86 rokov

·         Mária Petková  04.11.2017, 39 rokov

 

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Víťaz