Kalendár úprav stránky

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Otvorenie bakalárskeho štúdia na Akadémii ozbrojených síl – OÚ

Vážení občania,

Dávam do pozornosti ponuku Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši.

Vážený(á) pán(i) starosta(ka), vážení funkcionári obce.

 Touto cestou sa Vám chceme poďakovať za pomoc a ochotu spolupracovať s

nami pri poskytovaní informácií Vašim občanom o možnostiach a podmienkach
štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom
Mikuláši, ktoré sme Vám postupne v priebehu minulého školského roku
zasielali.

 Zároveň Vás chceme poprosiť o obdobnú pomoc a spoluprácu aj v tomto

školskom roku.

 Prosíme oboznámiť s touto informáciou mladých občanov obce, záujemcov o

vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v
Liptovskom Mikuláši.

Otvorenie bakalárskeho štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála
M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2016/2017.

 V akademickom roku 2016/2017 bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené

štúdium v štyroch akreditovaných trojročných denných bakalárskych študijných
programoch a to: 1/ Bezpečnosť a obrana štátu, 2/ Elektronické systémy,
3/ Vojenské spojovacie a informačné systémy, 4/ Zbraňové systémy, zbrane a
ich časti.

 Štúdium je určené pre absolventov civilných stredných škôl ukončených

maturitou, ktorí sa dňom nástupu na štúdium stávajú profesionálnymi vojakmi
v prípravnej štátnej službe. Horná veková hranica je 25 rokov.

 Termín podania prihlášky je do 29.2.2016 (na jednej prihláške je možné

uviesť viac študijných programov). Poplatok za prihlášku (prijímacie
konanie) je 20 Eur.

 Termín konania vedomostnej prijímacej skúšky pre všetky študijné

programy je 9.júna 2016. Vedomostnej skúšky sa zúčastnia všetci uchádzači o
štúdium – bez ohľadu na dosiahnuté študijné výsledky na strednej škole.

 Okrem vedomostnej prijímacej skúšky absolvuje každý uchádzač výberové

konanie a to lekárske vyšetrenie, previerku psychickej spôsobilosti a
previerku fyzickej zdatnosti.

 Vedomostná prijímacia skúška bude vykonaná formou písomného testu z

matematiky a anglického jazyka pre všetky študijné programy.

 Predpokladaný počet uchádzačov: 800.  Prijatých bude 90 uchádzačov na

základe dosiahnutých výsledkov na prijímacích skúškach.

 Prijatí študenti sa dňom nástupu na štúdium stávajú profesionálnymi

vojakmi v prípravnej štátnej službe a patrí im služobný plat vo výške 50%
hodnostného platu vojaka 2. stupňa. Zároveň je štúdium bezplatné. Bezplatné
je aj ubytovanie a stravovanie počas štúdia. V prípade neúspešného ukončenia
štúdia bude študent povinný uhradiť vynaložené náklady na materiálne a
finančné zabezpečenie počas jeho štúdia.

Príprava uchádzačov na prijímacie skúšky na vysokoškolské štúdium

 Oznamujeme záujemcom o štúdium, že rektorát Akadémie ozbrojených síl

generála M.R.Štefánika neorganizuje prípravu uchádzačov na prijímacie
skúšky. Záujemcovia o vysokoškolské štúdium môžu využiť informačné,
poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom
Mikuláši (nie sú v právnom vzťahu s Akadémiou ozbrojených síl), ktoré
zabezpečujú a organizujú prípravu stredoškolákov na vysokoškolské štúdium.
Bližšie informácie poskytneme záujemcom, pokiaľ nás osobne navštívia v
Liptovskom Mikuláši alebo nám zatelefonujú na čísla: 0905 622170, 0911
622170, 044 5524804. Osobnú návštevu treba predom nahlásiť. Je možné
prísť aj v sobotu a nedeľu. Telefonicky zodpovieme na otázky denne v dobe od
10.00 do 24.00 hodín a to aj v sobotu a v nedeľu.

Ciel, obsah a organizačné zabezpečenie prípravy na prijímacie skúšky

Cieľom prípravy je zvýšiť vedomostnú úroveň uchádzačov o vysokoškolské
štúdium na takú úroveň, aby výsledkom prijímacieho konania bolo dosiahnutie
aspoň 90 bodov zo 100 možných v každom predmete, čím vznikne pre študenta
reálna šanca zaradiť sa medzi úspešných uchádzačov. Vychádzame pritom zo
skúsenosti z minulých rokov, kde na prijímacích skúškach bolo 82% úspešných
tých, ktorí sa prípravy zúčastnili a 18% tých, ktorí sa jej nezúčastnili. Aj
v tomto školskom roku bude prebiehať obdobná príprava uchádzačov.

Prípravu je možné rozčleniť do 4 častí a to: 1.časť: Prípravný kurz
matematiky a príprava zo psychotestov na prijímacie skúšky (miesto konania:
L.Mikuláš), 2.časť: Plnenie pridelených študijných úloh doma v rámci
samopripravy, 3.časť: Finálna príprava pred konaním prijímacej skúšky
(miesto konania: L.Mikuláš) 4.časť: Úvod do vysokoškolskej matematiky (
doškoľovací kurz pred zahájením vysokoškolského štúdia – miesto konania:
L.Mikuláš) Podrobnejšie informácie poskytneme záujemcom telefonicky alebo
počas osobnej návštevy u nás.

Informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy zahája sériu
prípravných kurzov na prijímacie skúšky v termíne od 12.do 16.októbra 2015 a
v náhradnom termíne od 19.do 23.októbra 2015. Je možné sa prihlásiť a to
telefonicky na č. 0905 622170, 0911 622170, 044 5524804. Vzhľadom k
dostatočnému záujmu predpokladáme opakované konanie kurzov aj v ďalších
neskorších termínoch. Prichoď účastníkov do L.Mikuláša je v deň zahájenia
kurzu do 10.00 hod. Bude zabezpečený odvoz zo železničnej a autobusovej
stanice na ubytovňu, vydane raňajky a zahájená vyuka. Vyuka bude prebiehať
denne v dobe od 10.00 do 20.00 hodiny. Pre účastníkov kurzu je zabezpečené
ubytovanie, stravovanie, denný dovoz a odvoz na vyuku, študijné materiály.
Doporučujeme si vziať so sebou veci pre osobnú hygienu, veci pre
športovanie, osobne doklady, peniaze pre úhradu kurzu (je možné využiť aj
splátkový kalendár). V prípade účasti požadujeme telefonicky nahlásiť
predpokladaný čas príchodu na železničnú (autobusovú) stanicu v L.Mikuláši
(z dôvodu zabezpečenia odvozu). Účastníci obdržia potvrdenie o účasti v
kurze, ktorým ospravedlnia svoju neúčasť v skole, ktorú navštevujú.

Konzultácie neprebiehajú skupinovou, ale individuálnou formou, čo limituje
možný počet účastníkov v danom turnuse. Individuálna forma prípravy (učiteľ
+ študent) umožňuje vysvetliť danú problematiku študentovi na konkrétnych
príkladoch a pokračovať v ďalšom výklade až vtedy, keď je úplne pochopená
všetkými účastníkmi kurzu. Počas týždňového pobytu bude prepočítaných 320
príkladov a prebraných 19 tematických časti z matematiky a prebraných 6
inteligenčných, 27 osobnostných a 33 emocionálnych psychotestov, ktoré
tvoria náplň prijímacej skúšky. Pretože vychodia vedomostná úroveň a proces
chápania je u jednotlivých študentov rôzny, treba počítať aj s prípadom, že
plánovaná denná vyuka v dobe od 10.00 do 20.00 hodín sa môže vo večerných
hodinách predlžiť. Študijné materiály a spočítané príklady si po skončení
kurzu vezme študent domov a využijete ich v ďalšej príprave. Zároveň mu
poskytneme 58 ks skúšobných lístkov, ktoré boli použite na prijímacích
skúškach v minulých rokoch na rôznych vysokých školách pre cvičenie doma a
66 ks cvičných samovyhodnocovacích psychodiagnostických testov pre
individuálnu prípravu doma. V priebehu kurzu účastníkov zároveň oboznámime s
požiadavkami na vedomosti z anglického jazyka a poskytneme im ďalšie
dôležité rady a doporučenia, ktoré súvisia s prípravou, s vlastným priebehom
prijímacích skúšok a s organizáciou a priebehom vysokoškolského štúdia.

 Za informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy:

pplk.v.v.Ing.Emil Toma

Informačné, poradenské a konzultačné služby

v oblasti vysokého školstva a vzdelávania,

pplk.v.v.Ing. Emil Toma, Nábrežie 1734/25,

031 01 Liptovský Mikuláš,

IČO: 35162708, DIČ: 440217774

Tel.: 0905 622170, 0911 622170, 044 5524804

Email: <mailto:vysoke.skoly.toma@stonline.sk>
vysoke.skoly.toma@stonline.sk


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

%d blogerom sa páči toto: