Archív značiek: titulka

Výlet do Prahy

Starosta Obce zorganizoval v dňoch 25.2-28.2.2016 výlet do Prahy.  Zúčastniť sa ho mohli občania obce Víťaz.  Aj napriek počiatočným problémom  s počtom  záujemcov, ktorý  sa  neustále menil sa  výlet uskutočnil. Autobus s účastníkmi výletu odchádzal z obce Víťaz vo štvrtok večer o 22.00 hodine.

Do Prahy sme dorazili v skorých ranných hodinách  a hneď  sme  sa ubytovali v  kláštore kapucínov  v Prahe.  Potom sme už čakali na nášho rodáka  Mikuláša Uličného, ktorý t.č. pôsobí ako farár v Čelákoviciach a ktorý nám zabezpečil prehliadku Arcibiskupského paláca v Prahe. Popoludní sme navštívili  kostol  Panny Marie Vítězné v Prahe, kde ja vystavená soška Pražského Jezuliatka a samozrejme nesmela chýbať ani obhliadka pražského orloja, ako jedného z najznámejších skvostov Prahy.

V sobotu sme absolvovali prehliadku Strahovského kláštora a popoludní  prehliadku hradu Karlštejn.  V nedeľu  sme sa zúčastnili na sv. omši v Čelákoviciach, ktorú  slúžil vdp. Milukáš. Výlet sme ukončili návštevou našich rodákov manželov Jenčových v obci Bielokozly. Popoludní sme sa vydali na  spiatočnú cestu domov. Výlet sa niesol v príjemne  atmosfére  a dobrej nálade, za čo ďakujem starostovi obce a vdp. Mikulášovi, najmä za jeho pomoc pri zabezpečovaní prehliadok.

Pokračovať na Výlet do Prahy

Hasiči dostali „novú Tatru“.

Naši hasiči dostali pekný darček. Dňa 15.1.2016 prišiel minister vnútra p. Kaliňák a odovzdal im repasovanú Tatru. Na prvý pohľad vyzerá ako nová a v skutočnosti bolo na nej vymenené takmer všetko. Verím, že im bude slúžiť k plnej spokojnosti a využívať ju budú len na súťažiach.
Pokračovať na Hasiči dostali „novú Tatru“.

Stretnutie Jubilantov

Vo štvrtok 22. októbra 2015 pri príležitosti mesiaca úcty k starším starosta obce spolu s pracovníkmi OcÚ Víťaz zorganizovali stretnutie jubilantov. Október – Mesiac úcty k starším je najvhodnejším obdobím na zorganizovanie takéhoto stretnutia. Je obdobím, v ktorom sa zastavíme,  zaspomíname, vyjadríme poďakovanie. Pripomenieme, že na seniorov obec nezabúda, že si vážime prácu, ktorú vykonali.

Aj keď sú už na zaslúženom  odpočinku, predsa naďalej pomáhajú. Mnohí sa ešte stále zapájajú do aktivít v obci. Stále sú plní elánu a tak si takmer neuvedomujeme ich pribúdajúce  roky.

Stretnutie sa konalo vo veľmi milej a veselej atmosfére vo Viacúčelovej sále. Po príhovore starostu obce vystúpili zo svojim programom deti z MŠ a ZŠ. Medzi dôchodcov prišiel aj Dávid Uličný zo svojou harmonikou a jubilanti si s harmonikou veľmi radi zaspievali. Pri príležitosti svojho sviatku dostali malú pozornosť.

A keďže i slovo dokáže príjemne pohladiť, vyslovujeme jubilantom veľké ĎAKUJEME za ich celoživotnú prácu.

Pokračovať na Stretnutie Jubilantov

PRIDAŇ – SKVELÝ NÁVRAT OPÄŤ NA SCÉNU PO 23 ROKOCH, KRÁSA ŽIVOTU 2015

Mám v čerstvej pamäti, ako sme v máji toho roku besedovali o folklóre v knižnici a ako mi prišli dievčatá postupne načrtnúť plán, pri ktorom sa mi roztriasli kolená a rozbúchalo srdce, plán obnoviť Fsk Pridaň. Aj keď som podobné fámy počula aj skôr, myslela som si, že ide len o prianie či frázu na papieri, ktorých realizácia bola skôr v nedohľadne ako v reálnom pláne. A priznávam, že ma veľmi prekvapil skutočný zápal pre obnovu našej známej a úspešnej folklórnej skupiny Pridaň a Pridančatá o to viac, že prvé kroky podnikla zväčša 15 ročná mládež, ktorá sa osobne s Pridaňom počas jeho pôsobenia nemohla ani stretnúť, lebo všetci z obnoviteľov v tej dobe ani neboli na svete. O to viac ma teší, že napriek počiatočným ťažkostiam sa nám vďaka ochotnej pomoci zanietených ľudí podarilo oživiť v obci folklórnu skupinu, ktorá svojho času preslávila Víťaz v celom Slovenskom folklóre.

Najviac chcem poďakovať dievčatám Patrícii Čechovej, Viktórii Čechovej, Paule Mihokovej, Janke Uličnej jej bratovi Dávidovi a ďalším mladým ľuďom,  za prvý veľmi dôležitý impulz, ktorý odštartoval realizáciu prvotnej myšlienky o obnove Fsk Pridaň. Veľké ĎAKUJEM patrí prvému trénerovi Matejovi Čechovi, skvelému tanečníkovi, ktorý spontánne zareagoval na ponuku viesť skupinku nadšených dievčat a trénovať základné kroky len pre lásku k hudbe a tancu a tiež Dávidovi, Jurajovi Bednárovia a Ferkovi Čechovi, ktorí nás hudobne doprevádzali pri prvom verejnom vystúpení Pridaň-u na Víťazskom festivale v auguste tohto roku. Ďalej patrí OBOVSKÁ VĎAKA  dvom ľuďom s obrovským srdcom a láskou k Víťazskému folklóru  a zakladateľom Fks Pridaň a Pridančatá,  manželom

Evke a Onderovi Forišovým, ktorí nám v začiatkoch hoc s menšími obavami no s dôverou v náš úprimný zámer ponúkli svoju odbornú pomoc a skúsenosti pri riadení súboru a poskytnutí bohatých autentických a jedinečných materiálov, piesní a zvykoslovia typických len pre  Víťaz. Práve ich ústretovosť a ochota pomôcť sú nevyhnutné pri zostavovaní choreografií a ľudových pásiem, toto bolo základným východiskom pre reálny návrat Fsk Pridaň tam, kde pred 23-mi rokmi prerušil svoju činnosť. A neposlednom rade chcem ĎAKOVAŤ našej terajšej SUPER vedúcej JULIANE – JULINKE JENČOVEJ, ktorá bola pri prvých nácvikoch ešte nerozdelených fk. skupín a asistovala Matejovi pri tanečných skúškach ako veľmi šikovná tanečníčka a speváčka s praxou a skúsenosťami v Šarišane. Dnes je našou skvelou vedúcou s úžasnou charizmou a ľudským prístupom, ktorý stmelil a vybrúsil kolektív nadšencov v jeden folklórny celok, ktorému sa práve pod jej vedením podarilo dosiahnuť Zlaté umiestnenie v dvoch kategóriách – spev a obradový folklór, ktoré sme venovali pani Helene Jenčovej – neoceniteľnému prameňu ľudových piesní a zvykoslovia našej obce.

Veľmi sa chcem poďakovať aj starostovi našej obce, pánovi Ing. Jánovi Balogovi a celému OcÚ Víťaz, ktorí ochotne poskytli pomoc pri každej príležitosti a aktívne sa zapájali svojou ochotou, podporou a osobnou angažovanosťou pri zaistení priestorov, materiálov a financií, bez ktorých by všetky naše snahy nemohli byť realizované efektívne a korunované úspechom. Ďakujem aj všetkým našim priaznivcom a podporovateľom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli a prispeli radou a povzbudením, najmä tým, ktorí vrátili kroje, rekvizity a ďalšie materiáli a súčasti späť súboru, bez ktorých by náš opätovný návrat na folklórnu scénu nebol možný. VŠETKÝM VÁM PATRÍ NAŠE ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ

 

Lucia Galdunová

 

 

Vyjadrenie vedúcej FSK Pridaň Juliany Jenčovej k umiestneniu na folklórnej súťaží Krása životu 2015 v Sabinove

 

Hneď na začiatok sa chcem veľmi pekne poďakovať našim muzikantom, ľudovej hudbe Dzugasovci, s primášom celej hudby Martinom Dzugasom, ktorí nás hudobne doprevádzali na KZ 2015, spolu s naším muzikantom Františkom Čechom,  a taktiež s Víťazanom Juraj Bednár ( basa). Sú to mladí muzikanti s chuťou hrať ľudom pre radosť, čo sme mali v nedeľu možnosť vidieť počas toho ako sme sa pripravovali 🙂 Dievčatá a aj ja som s nimi bola maximálne spokojná, a chlapci mi povedali, že spolupráca s Fsk Pridaň sa im veľmi páčila, a budú radi ak ich aj v budúcnosti oslovíme 😀

Z nedeľného výkonu dievčat, či už v speve alebo v tanci, som nadšená. Veľmi som im priala, aby si vyskúšali ten pocit, keď sa umiestnia na krásnom mieste. Ale všetkým som pri výstupe na javisko povedala, aby nemysleli na nič zlé. Nech tancujú od srdca, nech spievajú tak ako to cítia, a hlavne aby im z pier nezmizol úsmev.

Predstavili sme sa spevom „O chudobe“ od tety Heleny Jenčovej. Speváčok bolo 11, boli sme taký mix speváčok, dievčatá resp. ženy z Pridančát, pre ktoré bolo práve toto vystúpenie prvé po 23.rokoch. Medzi dievčatami je vekový rozdiel ale ten sa po oblečení do krojov úplne stratil. Bola som prekvapená tým ako sme si všetky sadli, pomáhali sme si navzájom – mladé dievčatá tým starším, a staršie tým mladším. Boli sme ako skupina a nie ako dve skupinky 😀

S tancom sme sa ani popasovať nemuseli. Bol odtancovaný 15 Vicežskými dievčatami krásne. Som rada, že to nekonečné opakovanie krokov, prepotených tričiek ale aj sem tam vykričaného môjho hlasu, stálo za to. Bolo mi akurát ľúto to, že súťaži sa nemohla zúčastniť Paula Mihoková, ktorá bola veľmi chorá. VELIKÁNSKE ĎAKUJEM všetkým dievčatám, tebe Lucka, že ak sa niečo vyskytlo tak si nám to pomohla vyriešiť, taktiež aj našim dvom chlapcom Matejovi, na ktorého keď sa dievčatá pozrú sa im rozbúcha srdiečko 😀  a Braňovi, ktorý nám vždy pomáhal, či už ako pedant, ktorému vadili krivo postavené rady v tanci, alebo ako nášmu kameramanovi. Som rada, že sme sa takto rozbehli a dali o sebe ako o Fsk Pridaň vedieť do ,,okolice“  😀

PA180069 PA180070 PA180083 WP_20151018_002 WP_20151018_003 WP_20151018_006 WP_20151018_008Diplom Diplom1

Prílohy

Rekonštrukcia jazierka

Rekonštrukcia a revitalizácia jazierka v areály Remeselného domu

S radosťou oznamujeme všetkým Víťazanom, najmä mamičkám a ich malým
ratolestiam, že v dňoch od 7.10.do 14.10.2015 prebehla z iniciatívy obecného
úradu rekonštrukcia a revitalizácia jazierka. Konkrétne sa vykonalo úplné
odčerpanie vody a vyčistenie dna jazierka od odpadu, koreňov rastlín a
množstva sklenených črepín, ktoré pravdepodobne spôsobili perforáciu spodnej
ochrannej fólie. Po úplnom vyčistení dna sa odstránila poškodená fólia a
prebehla asanácia podložia jazierka, ktoré sa vysypalo jemným pieskom, na
ktoré sa položila nová fólia. Po dovezení kameňov z Margecian sa obstrihla
fólia podľa potreby a dno sa vyložilo veľkými kameňmi, ktoré sa olemovali
vyčistenými okruhliakmi do rôznych vzorov poľa iniciatívy zamestnancov
menších obecných služieb na čele s koordinátorkou pani Monikou Iskrovou za
pravidelnej pomoci pána Jána Štofaníka, ktorí sa podieľali na celkovej
rekonštrukcii a oprave jazierka. Aktívne im pomáhali pracovníci z hmotnej
núdze, pod vedením koordinátorky pani Kovaľovej. Konkrétne sa chceme
poďakovať Jozefovi Stahovcovi, Martinovi Šimčikovi, Štefanovi Kollárovi,
Romanovi Pekľanskému, Rudovi Šibrikovi, Mirovi Lackovi, Štefanovi Pokutovi a
ďalším ochotným pomocníkom, ktorí sa napriek chladnému a sychravému počasiu
pričinili o znovuobnovenie jazierka a tak aj o celkové skrášlenie areálu
Remeselného domu, ktoré je pre mnohých obyvateľov obce miestom relaxu a
oddychu. Všetci pevne dúfame, že toto chvályhodné dielo vydrží na obdiv a
potešenie všetkých občanov ešte dlhé roky tak, ako sa z neho môžeme tešiť a
obdivovať ho dnes…
L. Galdunová

Prílohy