Rozlúčková akadémia

Naši predškoláci sa 19. júna 2018 rozlúčili s Materskou škôlkou „ROZLÚČKOVOU AKADÉMIOU“, na ktorej krásnym vystúpením predviedli to, čo sa za tri roky v škôlke naučili. A to poznávanie farieb, tvarov, písmen a číslic a ešte mnoho krásnych pesničiek a básničiek. Nechýbala ani „čierna kronika“, ktorú si so svojimi učiteľkami pripravili a na ktorej sa s deťmi zabávali aj rodičia. Na záver deti poďakovali kvetmi pani riaditeľke, pánu starostovi, všetkým učiteľkám, ale aj ostatným nepedagogickým zamestnancom, ktorí ich svojou obetavou prácou sprevádzali tri roky v Materskej škole.

Deň v škôlke sa však vystúpením neskončil. Večer sa deti s pani učiteľkami zúčastnili ďakovnej sv. omše, po ktorej sa späť vrátili do škôlky. Tam ich už čakala chutná večera a zábava do neskorších hodín, kedy už unavené, ale plné zážitkov zaľahli do postieľok a strávili noc v škôlke.

Všetkým deťom prajeme krásne prázdniny plné oddychu a zážitkov. A tiež všetkým pedagógom, ale aj nepedagógom prajeme mnoho oddychu počas leta, aby v septembri plní elánu mohli znova privítať našich škôlkarov v škôlke, ale aj školákov v škole.

Pokračovať na Rozlúčková akadémia

V júni sme začali výstavbu „Skladu techniky“

Prílohy

Medzinárodný futbalový turnaj v Gmine Kobylnica

Medzinárodný futbalový turnaj v našej družobnej obci Kobylnica (Poľsko) za účasti mužstiev s Poľska, Bieloruska, Slovenska, Česka, Maďarska a Anglicka. Naše mužstvo sa umiestnilo na peknom 7. mieste z celkovo 12 účastníkov.

Prílohy

Činnosť hlavného kontrolóra obce Víťaz

thumbnail of Osvedčenie – kontrolór

Prílohy