SamosprávaSekcia Samospráva obce obsahuje základné iniciály a kontakty na starostu obce, na zástupcu starostu, na prednostu obecného úradu a na poslancov obecného zastupiteľstva. Zároveň v tejto sekcii nájdete štatút obce, rokovací poriadok, uznesenia obecného zastupiteľstva, všeobecne záväzné nariadenia a oboznámite sa s miestnymi poplatkami.

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Víťaz