Komisia pre kultúru

Jubilanti 2022

Každoročne v mesiaci október  Obecný úrad vo Víťaze  pripravuje  posedenie pre tých občanov, ktorí v tomto kalendárnom roku oslávili, alebo oslávia 70,75,80,85,90,95 a viac  rokov života. Tento rok sa posedenie  uskutočnilo 20.10.2022 vo Viacúčelovej sále Víťaz. Na posedenie bolo pozvaných 44 jubilantov. Nie každý jubilant sa však mohol posedenia zúčastniť, či úž zo zdravotných, alebo iných dôvodov. Svojím  príhovorom a gratuláciou privítal všetkých v sále a za obec sa prihovoril jubilantom starosta obce Ing. Ján Baloga. Celý úvod spestrili svojím vystúpením deti Materskej školy Víťaz. Každému jubilantovi starosta obce po zápise do pamätnej knihy zablahoželal a odovzdal pekný darček. Svojím vystúpením obohatila toto posedenie  aj spevácka folklórna skupina z Ovčia. Potom už bolo pre jubilantov pripravené občerstvenie pri ktorom si mohli  medzi  sebou zaspomínať  na chvíle zo svojho života a  prežité roky. Toto posedenie je prejavom toho, že ani v našej obci nezabúdame na jeseň života našich obyvateľov.      

                                                                                                                                                             -du-

Prílohy

Víťazský festival

Milí Víťazania. Po 2-ročnej prestávke pokračujeme opäť s Víťazským festivalom. Tak ako po minulé roky aj tento rok bude pre Vás pripravený bohatý kultúrny program a taktiež aj niečo na posilnenie tela. Nebudú chýbať ani kolotoče pre mladšiu generáciu .

Tento ročník bude s podtitulom Stretnutie rodákov. Budeme radi ak pozvete svojich rodinných príslušníkov, alebo známych, bývajúcich vo vzdialenejších miestach. Dostanú príležitosť vystúpiť na pódiu a porozprávať o tom, kde momentálne žijú. Budú odmenení pozornosťou od obecného úradu.

Tešíme sa na Vašu návštevu

Baloga

Prílohy

Deň Otcov

V sobotu, v predvečer Dňa otcov sme si aj my vo Víťaze pripomenuli tento sviatok. Oslava prebiehala v príjemnej atmosfére. Stretli sa chlapi z obce a diskusie prebiehali v rôznych skupinkách na rôzne témy. Pozvanie prijali aj niektoré manželky a verím, že aj im sa takéto neformálne stretnutie zapáčilo. Na ilustráciu uverejňujem niekoľko fotográfii.

Starosta

Prílohy

Deň otcov

Milí občania, milí otcovia,

v sobotu 18.6.2022 si pripomenieme Ďeň otcov. Bude to pri Remeselnom dome so začiatkom o 16.00 hod. Nebudú žiadne básničky, žiadne dlhé príhovory. Jednoducho sa stretneme a budeme spolu diskutovať. Vymeníme si svoje skúsenosti s výchovou a samozrejme dotkneme sa aj aktuálnej situácie v obci, na Slovensku a vo svete. Aby nám v hrdle nevyschlo, máme pripravené dobré pivko Šariš. Keďže dnes je všetko drahé, pivo na deň otcov bude zadarmo. Chlapi si taktiež môžu pozvať aj svoju manželku, aby sa mohli zapojiť do diskusie , alebo budú počítať spotrebu.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Starosta

Víťazský festival 2018

Milí občania, návštevníci Víťazskeho festivalu. Aj tento rok sa uskutoční Víťazský festival v našom oddychovom centre Slaná voda. Bude to v dňoch 4. – 5.8.2018. Ako tradične, zabezpečený bude bohatý program a taktiež aj potrebné občerstvenie. Príďte zabaviť sa, oddýchnuť si a načerpať energiu do ďalších dní.

Baloga

Prílohy

11. ročník Víťazského festivalu Slaná voda 6. – 7.8.2016

     Už je zvykom, že prvý augustový  víkend sa v našej obci koná Víťazsky festival Slaná voda.  Starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a kultúrna komisia pripravovali program a vyberali hostí.  Niekoľko mesiacov pred festivalom sa dala do hromady vynikajúca partia ľudí, ktorým záleží na kultúre a zdarnom priebehu festivalu. Ja viem, že nie každý bol spokojný s výberom účinkujúcich a vystupujúcich na tomto ročníku, ale sto ľudí sto názorov.  Teraz  už môžem napísať, že festival prebehol k spokojnosti organizátorov, účinkujúcich a aj divákoch. Tento 11. ročník bol trošku aj výnimočný, priam historicky, nakoľko sme na festivale mohli privítať hostí z družobných obcí z Česka a Poľska. Išlo o družobnú obec Vítězna z ČR a Kobylnica z Poľska. Hostia z týchto obcí prežili podľa ich slov dva dni plne zážitkov, nových dojmov a priateľstiev, ktoré vznikli počas nášho festivalu a taktiež festivalu vo Vítěznej a návšteve v Poľsku. Sme radi, že sa im u nás páčilo a radi sa k nám budú vracať. Ak to mysleli úprimne, tak nás to hreje pri srdci a môžeme iba konštatovať, že prípravy a priebeh festivalu sme zvládli vďaka úsiliu a nasadeniu ľudí, ktorí sa podieľali akýmkoľvek spôsobom na zdarnom priebehu 11. ročníka. Nechcem tu menovať konkrétnych ľudí, aby sa nestalo, to, že by som niekoho vynechal. Vďaka patrí všetkým za zdarný priebeh a nadšenie aké do toho dali. Úprimné ďakujem ešte raz všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom, či už finančne, tombolou, ale hlavne svojou prácou a úsilím prispeli k  úspešnému priebehu festivalu. Vďaka Vám podnikatelia, živnostníci a všetci Tí čo ste prispeli na tento festival Slaná voda. Bez Vás si už nevieme ani predstaviť, aby sme mali toľko cien v tombole. Prosím Vás, aby ste boli vždy ústretoví a podporovali rozvoj našej spoločnej veci, ktorou sa prezentujeme nielen v našej obci a širšom okolí ale už aj v zahraničí.

     Dva dni festivalu prebehli tento rok  akosi veľmi  rýchlo. Veľa atrakcií, programu a účinkujúcich prispeli k nádhernej atmosfére prežitej v kruhu priateľov a známych v areáli Slaná voda. Vďaka Bohu za nádherný čas a zdarný priebeh. Sobota patrila súťažiacim vo varení guľášov. Celkom bolo prihlásených 9 družstiev, ktoré už od popoludnia pripravovali a varili svoj súťažný guľáš. Tento rok to vyhrala partia kamionistov pod vedením Lukaša Kovaľa. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo učiteliek a pracovníčok ZŠ Víťaz. Zlepšili sa. Minulý rok bolí tretí. Na treťom mieste tento rok skončili dve družstva jedno z nich pod vedením Jana Jenču /Marhani/ a jedno družstvo hostí. Sklamaním bolo iba družstvo poslancov, ktoré sa neumiestnilo a neobhájilo  minuloročne druhé miesto. Snáď na budúci rok už budú prví.  Program sa začal o 17.00 hod. a otvoril ho folklórny súbor Pridančata s Pridaňom. Sme všetci radi, že opäť môžeme počuť a hlavne vidieť na javisku tieto súbory. Držíme im palce, aby sa nevzdávali a pracovali na sebe, podporovali mládež, ktorá bude meno obce a Pridaňu zveľaďovať.  Oficiálne otvorenie, ako v sobotu, tak aj v nedeľu bolo v réžií starostu obce Víťaz a jeho kolegov z družobných obcí, ktorí sa prihovorili prítomným. Ďakujeme aj ľudovej hudbe Pagačáre a speváckej skupine Lipa za ich vystúpenia, pobavili nás aj humoristi Bravo skupina Padák a Disco party pre mladých. To bol program sobotného dňa, ktorý sa diskotékou prehupol až do nedeľného rána. Poniektorí sme si odychli dlhšie, iní kratšie a už tu bol začiatok nedeľného programu. Oficiálny začiatok 15.00 hod. sa trošku posunul z dôvodu programu pre zahraničných hostí. Nič to na tom, lebo ľudia sa mohli zabaviť na kolotočoch a občerstviť sa pri predajných stánkoch. ktoré počas oboch dni ponúkali široký sortiment nápojov a jedál. Pridaň, Pridančata a starostovia otvárali 11. ročník festivalu. Na festivale vystúpili aj žiaci základne umeleckej školy Široké a ujo Ľubo s programom pre deti. Spestrením a dramatickým zážitkom bolo vystúpenie cyklistu Jana Kočiša z Popradu, ktorý svojím vystúpením dvíhal adrenalín aj spolupracovníkom, ktorých si vybral spomedzi divákov. Jedným z nich som bola aj ja. Jeho umenie a presnosť dopadov bicykla mi ešte dnes znejú v ušiach a možno nielen mne…  Tí čo ste to videli viete o čom píšem.  Program spestrila aj Zuzka Galdunová prednesom básne. Starosta obce odovzdal ďakovný list s ocenením nášmu rodákovi Petrovi Ondriovi alias Armstrongovi za jeho vystúpenie v obci Vitězna, ale aj za jeho reprezentáciu našej obce počas jeho 20 -ročnej kariéry.  Po vylosovaní tomboly sa na javisko postavil Samuel Tomeček so svojou hudobnou skupinou. Po ňom ešte vystúpila hudobná skupina VAŤAK z obci Vitězna rivaivel Kabátu, ktorí to na javisku rozbalili a tí čo poznajú skupinu Kabát povedali, že niektoré pesničky vraj hrajú lepšie, ako originál skupina.  Každý si mohol prísť počas dvoch dní na svoje. No ako som už napísal sto ľudí sto názorov. Neviem povedať, koľko bolo ľudí bolo na festivale, ale v  sobotu som ešte na festivale toľko ľudí nevidel. Má na tom svoj podiel aj folklórny súbor Pridaň ? Určite áno, no aj guľáše, program, no svoju úlohu zohrala už aj tradícia, veď to bol 11. ročník. V závere sa chcem v mene všetkých kompetentných poďakovať aj hasičom za ich dvojdňový maratón pri zabezpečovaní bezproblémového priebehu a poriadku na festivale. Môžem skonštatovať, že 11. ročník festivalu Slaná voda sa nám vydaril a už teraz treba rozmýšľať nad 12. ročníkom. Pozdravuje Vás všetkých moderátor týchto festivalov a už teraz sa teším na Vás na ďalšom ročníku.

Mgr. Peter Baloga

Ako jeden z organizátorov festivalu chcem dodatočne poďakovať všetkým dvanástim majiteľom traktorov z Víťaza, Ovčia a Richnavy, v kategórii továrenskej výroby či vlastnej konštrukcie, za ich účasť a podiel na dobrej atmosfére tohoročného festivalu tiež za takzvanú spanilú jazdu traktorov z centra obce do areálu Slaná voda. Počas nedele prijímali hodnotenia ich záľuby a konštrukčného umu od domácich obdivovateľov, či návštevníkov zo širokého okolia. Napokon ďakujem za bezpečný priebeh ich účasti a samozrejme sponzorom za zaujímavé ceny tak pre víťazov oboch kategórií, ako aj pre každého účastníka tejto súťaže. Nezabúdam a ďakujem všetkým pomocníkom, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii tejto súťaže.

Peter Čech

Pokračovať na 11. ročník Víťazského festivalu Slaná voda 6. – 7.8.2016

Koncert Petra „ARMSTRONGA“ Ondriu vo Vítěznej(ČR)

Náš rodák Peter „ARMSTRONG“ Ondria zaspieval svoje slávne hity na pódiu v obci Vítězná. Ako rodák našej obce krásnym spôsobom prezentoval našu rodnú obec Víťaz. Jeho výstúpenie sledovali český občania s veľkým záujmom a Petra ocenili búrlivým potleskom. Na záver koncertu si Peter na pódium pozval pána starostu a všetkých „Vicežencov“, aby sme českému publiku spoločne zaspievali našu ľudovú pieseň „Dolu Vicežom jareček ceče“.
Verím, že vydarené vystúpenie zanechalo v obci Vítězná len tie nalepšie dojmy a príjemný hudobný zážitok.
Pokračovať na Koncert Petra „ARMSTRONGA“ Ondriu vo Vítěznej(ČR)

Rekonštrukcia jazierka

Rekonštrukcia a revitalizácia jazierka v areály Remeselného domu

S radosťou oznamujeme všetkým Víťazanom, najmä mamičkám a ich malým
ratolestiam, že v dňoch od 7.10.do 14.10.2015 prebehla z iniciatívy obecného
úradu rekonštrukcia a revitalizácia jazierka. Konkrétne sa vykonalo úplné
odčerpanie vody a vyčistenie dna jazierka od odpadu, koreňov rastlín a
množstva sklenených črepín, ktoré pravdepodobne spôsobili perforáciu spodnej
ochrannej fólie. Po úplnom vyčistení dna sa odstránila poškodená fólia a
prebehla asanácia podložia jazierka, ktoré sa vysypalo jemným pieskom, na
ktoré sa položila nová fólia. Po dovezení kameňov z Margecian sa obstrihla
fólia podľa potreby a dno sa vyložilo veľkými kameňmi, ktoré sa olemovali
vyčistenými okruhliakmi do rôznych vzorov poľa iniciatívy zamestnancov
menších obecných služieb na čele s koordinátorkou pani Monikou Iskrovou za
pravidelnej pomoci pána Jána Štofaníka, ktorí sa podieľali na celkovej
rekonštrukcii a oprave jazierka. Aktívne im pomáhali pracovníci z hmotnej
núdze, pod vedením koordinátorky pani Kovaľovej. Konkrétne sa chceme
poďakovať Jozefovi Stahovcovi, Martinovi Šimčikovi, Štefanovi Kollárovi,
Romanovi Pekľanskému, Rudovi Šibrikovi, Mirovi Lackovi, Štefanovi Pokutovi a
ďalším ochotným pomocníkom, ktorí sa napriek chladnému a sychravému počasiu
pričinili o znovuobnovenie jazierka a tak aj o celkové skrášlenie areálu
Remeselného domu, ktoré je pre mnohých obyvateľov obce miestom relaxu a
oddychu. Všetci pevne dúfame, že toto chvályhodné dielo vydrží na obdiv a
potešenie všetkých občanov ešte dlhé roky tak, ako sa z neho môžeme tešiť a
obdivovať ho dnes…
L. Galdunová


Prílohy