Komisie


Komisia na ochranu verejného záujmu
Predseda: Mgr. Monika Magdová
Členovia: Bc. Vladimír Bartoš, Ing. Martin Baloga, Jozef Tartaľ


Komisia financií
Predseda: Ing. Martin Baloga
Členovia: RNDr. Monika Maskaľová, Ing. Ľubica Gurčíková, Mgr. Zuzana Lukáčová, Ing. Veronika Šusterová, Mgr. Martina Balogová, Bc. Vladimír Bartoš

 


Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie
Predseda: Peter Mihok
Členovia: Pavol Adamkovič, Peter Kovaľ, Ing. Martin Baloga, Martin Kovaľ, Ján Galdun, Ján Stašík, Ing. Stanislav Štofaňák, Ing. Juraj Grejták, Ing. Ondrej Šuster


Komisia pre sociálnu oblasť a verejný poriadok
Predseda: Jozef Tartaľ
Členovia: Pavol Adamkovič, Mgr. Michal Magda, Mgr. Monika Magdová, Bc. Pavol Biroš, Peter Kovaľ

 


Komisia pre kultúru
Predseda: Mgr. Jana Iskrová
Členovia: Pavol Adamkovič, Ing. Martin Baloga, Mgr. Peter Baloga, Daniela Blizmanová, Peter Čech, Štefan Foriš, Mgr. Monika Magdová, Tomáš Magda, Bc. Eva Mihaľová, Štefan Ondria

 


Komisia pre telovýchovu
Predseda: Milan Kuruc
Členovia: Ing. Marcel Iskra, František Kuruc, Milan Štofaník, Pavol Polaček ml. Martin Jánošík, Peter Bialončík, Juraj Jenča, Peter Stašík, Bc. Vladimír Bartoš, Peter Mihok


Komisia pre školstvo
Predseda: Bc. Vladimír Bartoš
Členovia: Mgr. Jana Iskrová, Mgr. Monika Magdová, Mgr. Stanislav Kovaľ

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Víťaz