Komisie


Komisia na ochranu verejného záujmu
Predseda: Martin Krištofík
Členovia: Peter Mihok, Peter Ondria, Mgr. Marcela Stríšová


Komisia financií
Predseda: Ing. Marcel Iskra
Členovia: Ing. Martin Baloga, Peter Stašík, František Jenča


Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie
Predseda: Peter Mihok
Členovia: Pavol Adamkovič, Michal Galdun, Marián Ľutter, Martin Kovaľ, Ján Galdun, Ján Stašík, Ing. Ondrej Šuster, Jozef Tartaľ


Komisia pre sociálnu oblasť a verejný poriadok
Predseda: Jozef Tartaľ
Členovia: Mgr. Peter Baloga, Mgr. Michal Magda, Peter Mihok, Danka Blizmanová


Komisia pre kultúru
Predseda: Peter Ondria
Členovia: Ľubomír Galdun, Ing. Martin Baloga, Dávid Uličný, Daniela Blizmanová, Ondrej Krokus, Jozef Ondria


Komisia pre telovýchovu
Predseda: Bc. Anna Straková
Členovia: Bc. Ján Straka ml., Jozef Jenča, Marek Kovaľ, Cyril Baloga, Martin Kovaľ ml., Martin Jánošík


Komisia pre školstvo
Predseda: Mgr. Marcela Stríšová
Členovia: PhDr. Terézia Stašíková, Mgr. Dominika Baranová, Bc. Monika Kostelníková, Anna Ondzíková

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Víťaz