Elektronická úradná tabuľa

SODB 2021_Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021-Asistované sčítanie 2_sčítanie obyvateľov_začatie dosčítavania