Elektronická úradná tabuľa

VZN obce Víťaz, platný na rok 2018