Elektronická úradná tabuľa

Schválené VZN v roku 2022 na rok 2023