Jedálny lístok

JL 09.01. – 13.01.2023

S pozdravom

Mgr. Michal Magda
starosta obce
Obec Víťaz
Víťaz 111, 082 38
ICO: 00327981
DIC:2020548233
web: www.obecvitaz.sk
email: starosta@obecvitaz.sk
obecvitaz@obecvitaz.sk

—–Original Message—–
From: ulicna.daniela@centrum.sk [mailto:ulicna.daniela@centrum.sk]
Sent: Wednesday, January 4, 2023 9:29 AM
To: tsp@obecvitaz.sk
Subject: Jedalny listok s alergenmi

TLAČ Z PROGRAMU: Provis – MSklad

DATUM: 04.01.2023 09:25:40, Stanica: VITAZ-1-PC, Používateľ: VIS

POUŽÍVATEĽ:
obec Víťaz
Školská jedáleň pri MŠ

Víťaz 183
082 38 Víťaz

Tato zpráva byla odeslána z programu firmy VIS Plzeň, s.r.o. – www.visplzen.cz.

Prílohy

JL 19.12. – 22.12.2022

S pozdravom

Mgr. Michal Magda
starosta obce
Obec Víťaz
Víťaz 111, 082 38
ICO: 00327981
DIC:2020548233
web: www.obecvitaz.sk
email: starosta@obecvitaz.sk
obecvitaz@obecvitaz.sk

—–Original Message—–
From: ulicna.daniela@centrum.sk [mailto:ulicna.daniela@centrum.sk]
Sent: Wednesday, December 14, 2022 1:58 PM
To: tsp@obecvitaz.sk
Subject: Jedalny listok s alergenmi

TLAČ Z PROGRAMU: Provis – MSklad

DATUM: 14.12.2022 09:52:39, Stanica: VITAZ-1-PC, Používateľ: VIS

POUŽÍVATEĽ:
obec Víťaz
Školská jedáleň pri MŠ

Víťaz 183
082 38 Víťaz

Tato zpráva byla odeslána z programu firmy VIS Plzeň, s.r.o. – www.visplzen.cz.

Prílohy

JL 12.12. – 16.12.2022

Mgr. Michal Magda
starosta obce
Obec Víťaz
Víťaz 111, 082 38
ICO: 00327981
DIC:2020548233
web: www.obecvitaz.sk
email: starosta@obecvitaz.sk
obecvitaz@obecvitaz.sk

—–Original Message—–
From: ulicna.daniela@centrum.sk [mailto:ulicna.daniela@centrum.sk]
Sent: Wednesday, December 7, 2022 1:59 PM
To: tsp@obecvitaz.sk
Subject: Jedalny listok s alergenmi

TLAČ Z PROGRAMU: Provis – MSklad

DATUM: 07.12.2022 13:55:58, Stanica: VITAZ-1-PC, Používateľ: VIS

POUŽÍVATEĽ:
obec Víťaz
Školská jedáleň pri MŠ

Víťaz 183
082 38 Víťaz

Tato zpráva byla odeslána z programu firmy VIS Plzeň, s.r.o. – www.visplzen.cz.

Prílohy

JL 05.12. – 09.12.2022

Mgr. Michal Magda
starosta obce
Obec Víťaz
Víťaz 111, 082 38
ICO: 00327981
DIC:2020548233
web: www.obecvitaz.sk
email: starosta@obecvitaz.sk
obecvitaz@obecvitaz.sk

—–Original Message—–
From: ulicna.daniela@centrum.sk [mailto:ulicna.daniela@centrum.sk]
Sent: Wednesday, November 30, 2022 2:01 PM
To: tsp@obecvitaz.sk
Subject: Jedalny listok s alergenmi

TLAČ Z PROGRAMU: Provis – MSklad

DATUM: 30.11.2022 13:57:46, Stanica: VITAZ-1-PC, Používateľ: VIS

POUŽÍVATEĽ:
obec Víťaz
Školská jedáleň pri MŠ

Víťaz 183
082 38 Víťaz

Tato zpráva byla odeslána z programu firmy VIS Plzeň, s.r.o. – www.visplzen.cz.

Prílohy

JL 21.11. – 25.11.2022

Mgr. Michal Magda
starosta obce
Obec Víťaz
Víťaz 111, 082 38
ICO: 00327981
DIC:2020548233
web: www.obecvitaz.sk
email: starosta@obecvitaz.sk
obecvitaz@obecvitaz.sk

—–Original Message—–
From: ulicna.daniela@centrum.sk [mailto:ulicna.daniela@centrum.sk]
Sent: Wednesday, November 16, 2022 9:04 AM
To: tsp@obecvitaz.sk
Subject: Jedalny listok s alergenmi

TLAČ Z PROGRAMU: Provis – MSklad

DATUM: 16.11.2022 08:50:40, Stanica: VITAZ-1-PC, Používateľ: VIS

POUŽÍVATEĽ:
obec Víťaz
Školská jedáleň pri MŠ

Víťaz 183
082 38 Víťaz

Tato zpráva byla odeslána z programu firmy Veřejná informační služba, spol. s r.o. Plzeň – www.visplzen.cz.

Prílohy

JL 14.11. – 18.11.2022

S pozdravom

Mgr. Michal Magda
vedúci OcÚ Víťaz
Víťaz 111, 082 38
ICO: 00327981
DIC: 2020548233
Mobil: +421 948 082 383
Email: tsp@obecvitaz.sk

—–Original Message—–
From: ulicna.daniela@centrum.sk [mailto:ulicna.daniela@centrum.sk]
Sent: Thursday, November 10, 2022 11:54 AM
To: tsp@obecvitaz.sk
Subject: Jedalny listok s alergenmi

TLAČ Z PROGRAMU: Provis – MSklad

DATUM: 10.11.2022 11:51:17, Stanica: VITAZ-1-PC, Používateľ: VIS

POUŽÍVATEĽ:
obec Víťaz
Školská jedáleň pri MŠ

Víťaz 183
082 38 Víťaz

Tato zpráva byla odeslána z programu firmy Veřejná informační služba, spol. s r.o. Plzeň – www.visplzen.cz.

Prílohy