Kalendár úprav stránky

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Dobrovoľný hasičský zbor

Predsed zboru:

Jozef Bednár

Okresný výbor DPO Prešov

 www.ovdpopresov.svet-stranek.cz

Úlohy dobrovoľného hasičského zboru:

na území obce plní úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach
pomáha susedným obciam pri zdolávaní požiarov a iných živelných pohromách
stará sa o zverenú hasičskú techniku – výstroj a výzbroj
ykonáva preventívne prehliadky obytných domov a malých prevádzok
zúčastňuje sa previerok pripravenosti, taktických cvičení
vykonáva prípravu detí a mládeže pre hasičské súťaže
usporiadateľská a asistenčná služba počas väčších kultúrnych a cirkevných akcií
ostatné úlohy, ktoré sa konajú v obci


Patrón hasičov

Sv. FLORIÁN, mučeník
Pôvod mena: z lat. florianus-kvitnúci, rozkošnýSvätý Florián je jedným z najuctievanejších svätcov Rakúska, ale aj Čechov, Maďarov, Bavorov. Narodil sa v druhej polovici 3. storočia v Rakúsku a zomrel 4.mája 304 v Lorchu. Florián ako mladý kresťan mal vynikajúci zmysel pre plnenie povinností. Po niekoľkých rokoch strávených vo vojsku ako dôstojník stal sa kancelárom ríšskeho miestodržiteľa v Lauriaku (dnešný Lorch v Hornom Rakúsku), ktoré bolo správnym strediskom Norika. Keď cisár Dioklecián vyvolal prenasledovanie kresťanov, aj v provincii Norikum boli pozatýkaní kresťania. Florián plánoval ich tajné oslobodenie, jeho plán bol prezradený a on sám bol zatknutý a predvedený pred miestodržiteľa Akvína. Odoprel obetovať pohanským bohom, preto bol odsúdený na smrť. Kruto ho mučili a nakoniec s mlynským kameňom na krku hodili do rieky Enns. Legenda hovorí, že jeho vyplavené telo strážil orol, aby nebolo zhanobené. Pochovala ho vdova menom Valéria. Nad jeho hrobom v 8.storočí postavili kláštor, ktorý dodnes stojí a je skvostom baroka na ceste medzi Lincom a Viedňou. Telesné pozostatky svätca boli v 11. storočí prenesené do Ríma a odtiaľ boli prenesené do Krakowa.V ikonografii je zobrazený ako rímsky vojak s kopiou a zástavou v ruke ako hasí vodou horiaci dom. Jeho atribútmi sú aj mlynský kameň a orol.Socha tohto svätca je umiestnená na hlavnom oltári v kostole sv. Ondreja vo Víťaze.Miestny Dobrovoľný hasičský zbor si každoročne 4. mája pripomína patróna ďakovnou sv. omšou.

Z histórie Dobrovoľného hasičského zboru

Prvá písomná zmienka o organizácii štruktúry hasičstva v Šarišskej župe – okresná hasičská organizácia, Široké do ktorej patrila aj Obec Víťaz je z roku 1894. Obec Víťaz tvorila jednu časť a jej veliteľom bol učiteľ Tomáš Cirbus. Hovorí, že v tomto období to boli nútené hasičské zbory. V našej obci vzniká ako Dobrovoľný hasičský zbor v roku 1898.
Prvá striekačka pochádzala z roku 1893. Neskôr bola vytvorená zemská hasičská jednotka a jej prvým veliteľom bol víťazský učiteľ Ladislav Cibrus. Poslanie tejto organizácie bolo vyjadrené heslom: „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“. Toto krédo sa dodnes vyníma na každej zástave hasičského zboru. Po vytvorení zemskej hasičskej jednoty vznikali ďalšie dobrovoľné hasičské zbory (ďalej DHZ) na Slovensku. Okolo roku 1930 mal DHZ 16 členov a jeho veliteľom bol Jozef Sirovič. V tomto období sa používala iba jedna striekačka na konský poťah.
Po oslobodení našej vlasti sa začal rozvíjať priemysel a začali sa stavať nové továrne. Začínali sa vyrábať hasičské striekačky. Túžbou DHZ bolo mať novú striekačku.
Tento sen sa splnil v roku 1951, kedy bola aj pokrstená s veľkou oslavou. V 60. rokoch bolo hasičom pridelené vozidlo značka Erena a striekačka PS-8. V tomto období bola postavená aj nová zbrojnica. V roku 1983 bola pridelená nová požiarna technika – vozidlo Ávia a striekačka bola zakúpená obcou v roku 1995, kalové čerpadlá v roku 1998 a 2008. Predsedami a veliteľmi DHZ vo Víťaze boli: Ján Štofila, Martin Uličný, Jozef Kovaľ, Ján Bednár, Matúš Uličný, Václav Uličný, Ján Štofaník, Ondrej Poláček, Peter Uličný st., Peter Magda, Peter Uličný ml., v súčasnosti – Jozef Bednár.
DHZ mala v rokoch 1980-1985 najviac členov v okrese – 150. DHZ má v súčasnosti 85 členov, z toho 3 ženy. Pravidelne sa zúčastňuje športových a pohárových súťaží a patrí medzi popredné zbory v rámci okresu Prešov. Každý DHZ sa má radiť svojimi stanovami, má svoj znak a zástavu.