Kalendár úprav stránky

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Kontakty


Adresa Obecného úradu:

Obecný úrad
Víťaz č. 111
082 38 Víťaz


Obecný úrad Víťaz
Obecný úrad Víťaz


Starosta obce

Mgr. Michal Magda

Tel.:+421 51 7911 306
Mobil.:+421 948 082 383
mail.: starosta@obecvitaz.sk


Zástupca starostu obce

Mgr. Marcela Stríšová

Mobil.: +421 918 490 190
Mail.: strisova.marcela@gmail.com

Okruh činnosti:

  • koordinuje činnosť medzi jednotlivými komisiami pri obecnom zastupiteľstve a obecným úradom
  • kontroluje prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách
  • podieľa sa spolu so starostom na spracovaní koncepcie rozvoja obce
  • zúčastňuje sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce
  • na základe poverenia starostom obce a počas neprítomnosti starostu obce vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva
  • je oprávnený v majetkovoprávnych vzťahoch vykonávať všetky úkony smerujúce k uzavretiu dohôd, prípadne zmlúv, t.j. jednania, rokovania a pod. –  na podpísanie zmluvy alebo dohody je potrebné osobitné splnomocnenie alebo poverenie starostu
  • plní funkcie v rámci systému CO, obrany a bezpečnosti
  • spolu so starostom alebo aj samostatne koordinuje činnosť pracovníkov v obci, ktorí sú na menších obecných službách a pracovníkov v hmotnej núdzi

Vedúca Obecného úradu

Mgr. Daniela Uličná

Tel.:+421 51 7911 306
Mobil.:+421 905 743 955
Mail.: daniela.ulicna@obecvitaz.sk

Okruh činnosti: mzdová agenda, personalistika, školstvo


Samostatný odborný referent

Mária Harničárová

Tel.:+421 51 7911 306
Mail.: dane@obecvitaz.sk

Okruh činnosti: dane, poplatky, stavebný úrad


Samostatný odborný referent

Ing. Ľubica Gurčiková

Tel.: +421 51 7911 306
Mobil.: +421 907929 585
Mail.: lubica.gurcikova@obecvitaz.sk                                                                                              ekonom@obecvitaz.sk

Okruh činnosti: účtovníctvo, rozpočtovníctvo


Zariadenie pre seniorov v obci Víťaz

PhDr. Žofia Jenčová – sociálny pracovník

Mobil: +421 905 842 043; +421 911 883 086

Mail: zpsv@obecvitaz.sk

OBECNÁ KNIŽNICA/ Knihovníčka

Lucia Galdunová

Tel.:
Mobil.:+421 917 351 983
Mail.: kniznica@obecvitaz.sk

TECHNICKÝ PRACOVNÍK

Ján Štofaník

Mobil: +421 917 432 110

ROZVOJOVÝ TÍM VÍŤAZ

Mgr. Veronika Pokrivčák

Mobil: +421 917 267 948, +421 918 593 154

email: nprt.vitaz@gmail.com

Prílohy