Kultúrne podujatia – fotogaléria

Pridaň z Víťaza vo Vítěznej

Náš folklórny súbor Pridaň sa zúčastnil v spriatelenej obci Vítězna na ich Dni obce. V bohatom kultúrnom programe 3x vystúpil aj náš súbor. Ich vystúpenie návštevníkov zaujalo. Bolo to jediné vystúpenie s folklórnou tematikou. Poniektorí návštevníci asi mali problém s našou šarištinou, avšak tým sme to dodatočne vysvetlili. Naši folkloristi zanechali veľmi dobrý dojem, za čo im veľmi pekne ďakujem. Zároveň mohli spoznať ako prebiehajú takéto podujatia v inej krajine a porovnať to s naším Víťazským festivalom.

Aj touto cestou vyslovujem poďakovanie starostovi obce Petrovi Hrubému a místostarostovi Petrovi Ježkovy za ich pozvanie, srdečné privítanie a celkovú starostlivosť.

Na ilustráciu uverejňujem niekoľko fotografii.

Baloga

Víťazský festival 2018

Milí občania, návštevníci Víťazskeho festivalu. Aj tento rok sa uskutoční Víťazský festival v našom oddychovom centre Slaná voda. Bude to v dňoch 4. – 5.8.2018. Ako tradične, zabezpečený bude bohatý program a taktiež aj potrebné občerstvenie. Príďte zabaviť sa, oddýchnuť si a načerpať energiu do ďalších dní.

Baloga

Prílohy

„Joj dzeci, šak buce cicho“ – fotogaléria

Prílohy

Mikuláš v škôlke

Do našej materskej škôlky v utorok 5.12. zavítal Mikuláš. Deti sa na neho veľmi tešili a pripravili si pre neho rôzne básničky a pesničky. Keďže Mikulášovi a jeho anjelikom sa to páčilo, všetky deti odmenil darčekom. Ich rodičia pripravili pre Mikuláša pekné prostredie a celkove to bolo veľmi milé podujatie. Pripájam niekoľko fotografií z tohto podujatia

Baloga

 

Víťazský festival 2017

thumbnail of festival 2017 – článok

 

Prílohy

Deň matiek – 14.5.2017

Byť matkou je životným poslaním, je to vzácny dar, ktorý si zaslúži oslavu v podobe Dňa matiek. Je to oslava materstva, obetavosti a lásky matiek voči svojím deťom. Aj v našej obci sme oslávili tento deň v nedeľu 14.5.2017. Na slávnosti, ktorú moderovala  Mária Mihoková  poďakovali všetkým mamám  v obci príhovormi starosta obce  Ing. Ján Baloga, duchovný otec Mgr. Marek Hnat.  Detí MŠ a ZŠ  peknými  básničkami, hrou na hudobný nástroj, tancami rôznych žánrov a pesničkami vyjadrili mamičkám  vďačnosť za starostlivosť. V programe vystúpili aj členky FS Pridaň  peknými ľudovými pesničkami. Po vystúpení každé dieťa odovzdalo svojej mamičke darček pripravený za pomoci učiteliek a darček dostala aj každá mamička  od obecného úradu. Ďakujeme všetkým, ktorí slávnosť pripravili  a zabezpečili jej dôstojný priebeh.

Pokračovať na Deň matiek – 14.5.2017

Mikuláš a jeho pomocníci

Biskup Mikuláš spolu so svojími pomocníkmi zavítal do našej obce Víťaz, aby našim poslušným detičkám priniesol zaslúženú sladkú odmenu.
V prvom rade Sv.Mikuláš nezabudol na našich maličkých školkárov, ktorí ho pozvali k rozsväcovaniu vianočného stromčeka. Perfektné pripravené posedenie pri chutnom domácom koláčiku a punči Sv.Mikuláša a jeho pomocníkov veľmi potešilo. Každý škôlkárik dostal od Sv. Mikuláša krásny balík sladkostí. Sv. Mikuláš sa následne pobral na svätú omšu, kde ďalej rozdával deťom sladkosti. A Komu sa sladkostí málilo , toho Mikuláš navštívil aj osobne 🙂 Paráda!

Pokračovať na Mikuláš a jeho pomocníci

11. ročník Víťazského festivalu Slaná voda 6. – 7.8.2016

     Už je zvykom, že prvý augustový  víkend sa v našej obci koná Víťazsky festival Slaná voda.  Starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a kultúrna komisia pripravovali program a vyberali hostí.  Niekoľko mesiacov pred festivalom sa dala do hromady vynikajúca partia ľudí, ktorým záleží na kultúre a zdarnom priebehu festivalu. Ja viem, že nie každý bol spokojný s výberom účinkujúcich a vystupujúcich na tomto ročníku, ale sto ľudí sto názorov.  Teraz  už môžem napísať, že festival prebehol k spokojnosti organizátorov, účinkujúcich a aj divákoch. Tento 11. ročník bol trošku aj výnimočný, priam historicky, nakoľko sme na festivale mohli privítať hostí z družobných obcí z Česka a Poľska. Išlo o družobnú obec Vítězna z ČR a Kobylnica z Poľska. Hostia z týchto obcí prežili podľa ich slov dva dni plne zážitkov, nových dojmov a priateľstiev, ktoré vznikli počas nášho festivalu a taktiež festivalu vo Vítěznej a návšteve v Poľsku. Sme radi, že sa im u nás páčilo a radi sa k nám budú vracať. Ak to mysleli úprimne, tak nás to hreje pri srdci a môžeme iba konštatovať, že prípravy a priebeh festivalu sme zvládli vďaka úsiliu a nasadeniu ľudí, ktorí sa podieľali akýmkoľvek spôsobom na zdarnom priebehu 11. ročníka. Nechcem tu menovať konkrétnych ľudí, aby sa nestalo, to, že by som niekoho vynechal. Vďaka patrí všetkým za zdarný priebeh a nadšenie aké do toho dali. Úprimné ďakujem ešte raz všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom, či už finančne, tombolou, ale hlavne svojou prácou a úsilím prispeli k  úspešnému priebehu festivalu. Vďaka Vám podnikatelia, živnostníci a všetci Tí čo ste prispeli na tento festival Slaná voda. Bez Vás si už nevieme ani predstaviť, aby sme mali toľko cien v tombole. Prosím Vás, aby ste boli vždy ústretoví a podporovali rozvoj našej spoločnej veci, ktorou sa prezentujeme nielen v našej obci a širšom okolí ale už aj v zahraničí.

     Dva dni festivalu prebehli tento rok  akosi veľmi  rýchlo. Veľa atrakcií, programu a účinkujúcich prispeli k nádhernej atmosfére prežitej v kruhu priateľov a známych v areáli Slaná voda. Vďaka Bohu za nádherný čas a zdarný priebeh. Sobota patrila súťažiacim vo varení guľášov. Celkom bolo prihlásených 9 družstiev, ktoré už od popoludnia pripravovali a varili svoj súťažný guľáš. Tento rok to vyhrala partia kamionistov pod vedením Lukaša Kovaľa. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo učiteliek a pracovníčok ZŠ Víťaz. Zlepšili sa. Minulý rok bolí tretí. Na treťom mieste tento rok skončili dve družstva jedno z nich pod vedením Jana Jenču /Marhani/ a jedno družstvo hostí. Sklamaním bolo iba družstvo poslancov, ktoré sa neumiestnilo a neobhájilo  minuloročne druhé miesto. Snáď na budúci rok už budú prví.  Program sa začal o 17.00 hod. a otvoril ho folklórny súbor Pridančata s Pridaňom. Sme všetci radi, že opäť môžeme počuť a hlavne vidieť na javisku tieto súbory. Držíme im palce, aby sa nevzdávali a pracovali na sebe, podporovali mládež, ktorá bude meno obce a Pridaňu zveľaďovať.  Oficiálne otvorenie, ako v sobotu, tak aj v nedeľu bolo v réžií starostu obce Víťaz a jeho kolegov z družobných obcí, ktorí sa prihovorili prítomným. Ďakujeme aj ľudovej hudbe Pagačáre a speváckej skupine Lipa za ich vystúpenia, pobavili nás aj humoristi Bravo skupina Padák a Disco party pre mladých. To bol program sobotného dňa, ktorý sa diskotékou prehupol až do nedeľného rána. Poniektorí sme si odychli dlhšie, iní kratšie a už tu bol začiatok nedeľného programu. Oficiálny začiatok 15.00 hod. sa trošku posunul z dôvodu programu pre zahraničných hostí. Nič to na tom, lebo ľudia sa mohli zabaviť na kolotočoch a občerstviť sa pri predajných stánkoch. ktoré počas oboch dni ponúkali široký sortiment nápojov a jedál. Pridaň, Pridančata a starostovia otvárali 11. ročník festivalu. Na festivale vystúpili aj žiaci základne umeleckej školy Široké a ujo Ľubo s programom pre deti. Spestrením a dramatickým zážitkom bolo vystúpenie cyklistu Jana Kočiša z Popradu, ktorý svojím vystúpením dvíhal adrenalín aj spolupracovníkom, ktorých si vybral spomedzi divákov. Jedným z nich som bola aj ja. Jeho umenie a presnosť dopadov bicykla mi ešte dnes znejú v ušiach a možno nielen mne…  Tí čo ste to videli viete o čom píšem.  Program spestrila aj Zuzka Galdunová prednesom básne. Starosta obce odovzdal ďakovný list s ocenením nášmu rodákovi Petrovi Ondriovi alias Armstrongovi za jeho vystúpenie v obci Vitězna, ale aj za jeho reprezentáciu našej obce počas jeho 20 -ročnej kariéry.  Po vylosovaní tomboly sa na javisko postavil Samuel Tomeček so svojou hudobnou skupinou. Po ňom ešte vystúpila hudobná skupina VAŤAK z obci Vitězna rivaivel Kabátu, ktorí to na javisku rozbalili a tí čo poznajú skupinu Kabát povedali, že niektoré pesničky vraj hrajú lepšie, ako originál skupina.  Každý si mohol prísť počas dvoch dní na svoje. No ako som už napísal sto ľudí sto názorov. Neviem povedať, koľko bolo ľudí bolo na festivale, ale v  sobotu som ešte na festivale toľko ľudí nevidel. Má na tom svoj podiel aj folklórny súbor Pridaň ? Určite áno, no aj guľáše, program, no svoju úlohu zohrala už aj tradícia, veď to bol 11. ročník. V závere sa chcem v mene všetkých kompetentných poďakovať aj hasičom za ich dvojdňový maratón pri zabezpečovaní bezproblémového priebehu a poriadku na festivale. Môžem skonštatovať, že 11. ročník festivalu Slaná voda sa nám vydaril a už teraz treba rozmýšľať nad 12. ročníkom. Pozdravuje Vás všetkých moderátor týchto festivalov a už teraz sa teším na Vás na ďalšom ročníku.

Mgr. Peter Baloga

Ako jeden z organizátorov festivalu chcem dodatočne poďakovať všetkým dvanástim majiteľom traktorov z Víťaza, Ovčia a Richnavy, v kategórii továrenskej výroby či vlastnej konštrukcie, za ich účasť a podiel na dobrej atmosfére tohoročného festivalu tiež za takzvanú spanilú jazdu traktorov z centra obce do areálu Slaná voda. Počas nedele prijímali hodnotenia ich záľuby a konštrukčného umu od domácich obdivovateľov, či návštevníkov zo širokého okolia. Napokon ďakujem za bezpečný priebeh ich účasti a samozrejme sponzorom za zaujímavé ceny tak pre víťazov oboch kategórií, ako aj pre každého účastníka tejto súťaže. Nezabúdam a ďakujem všetkým pomocníkom, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii tejto súťaže.

Peter Čech

Pokračovať na 11. ročník Víťazského festivalu Slaná voda 6. – 7.8.2016