Oznamy

POZVÁNKA

Milí susedia,
pozývame vás na jarnú brigádu vyčistiť a zútulniť našu ulicu a prírodu okolo nás od vecí, ktoré tam nepatria. Stretneme sa v piatok 24. marca 2023 o 8. hod. pri kríži smerom na Ovčie. Zoberte si so sebou dobrú vôľu a chuť urobiť dobrú vec pre náš „riadok“ aj rukavice na ruky. Chceme žiť v čistom prostredí a v čistej prírode, veď nám ju dal Pán Boh do užívania a my sme jej správcami. Vyvezené odpady v prírode sú našou vizitkou a (ne)kultúrou niektorých z nás, ktorí tu žijeme a bývame.
Veríme, že neodmietnete pozvanie prísť stráviť čas so susedmi, s dobrými ľuďmi, ktorým záleží nielen na čistom vlastnom dvore a záhrade, veď dýchať čistý vzduch, piť čistú vodu a prejsť sa v čistej
prírode chceme dopriať nielen sebe, ale aj našim deťom a vnukom.

S pozdravom

Hanka Blizmanová

_JL_27.03.-31.03.2023

S pozdravom

Mgr. Zuzana Lukáčová
referent OcÚ Víťaz
Obec Víťaz
Víťaz 111,
082 38
Tel.: 051 7 911 306

—–Original Message—–
From: ulicna.daniela@centrum.sk [mailto:ulicna.daniela@centrum.sk]
Sent: Wednesday, March 22, 2023 9:12 AM
To: tsp@obecvitaz.sk
Subject: Jedalny listok s alergenmi

TLAČ Z PROGRAMU: Provis – MSklad

DATUM: 22.03.2023 09:05:39, Stanica: VITAZ-1-PC, Používateľ: VIS

POUŽÍVATEĽ:
obec Víťaz
Školská jedáleň pri MŠ

Víťaz 183
082 38 Víťaz

Prílohy

_JL_20.3.-24.3.2023

S pozdravom

Mgr. Zuzana Lukáčová
referent OcÚ Víťaz
Obec Víťaz
Víťaz 111,
082 38
Tel.: 051 7 911 306

—–Original Message—–
From: ulicna.daniela@centrum.sk [mailto:ulicna.daniela@centrum.sk]
Sent: Thursday, March 16, 2023 12:39 PM
To: tsp@obecvitaz.sk
Subject: Jedalny listok s alergenmi

TLAČ Z PROGRAMU: Provis – MSklad

DATUM: 16.03.2023 12:35:26, Stanica: VITAZ-1-PC, Používateľ: VIS

POUŽÍVATEĽ:
obec Víťaz
Školská jedáleň pri MŠ

Víťaz 183
082 38 Víťaz

Prílohy

_JL_ 13.3.-17.3.2023

S pozdravom

Mgr. Zuzana Lukáčová
referent OcÚ Víťaz
Obec Víťaz
Víťaz 111,
082 38
Tel.: 051 7 911 306

—–Original Message—–
From: ulicna.daniela@centrum.sk [mailto:ulicna.daniela@centrum.sk]
Sent: Monday, March 13, 2023 1:27 PM
To: tsp@obecvitaz.sk
Subject: Jedalny listok s alergenmi

TLAČ Z PROGRAMU: Provis – MSklad

DATUM: 13.03.2023 13:23:01, Stanica: VITAZ-1-PC, Používateľ: VIS

POUŽÍVATEĽ:
obec Víťaz
Školská jedáleň pri MŠ

Víťaz 183
082 38 Víťaz

Prílohy