Starosta obce Víťaz

Mgr. Michal Magda

Osobné údaje:

  • Narodený: 04.07.1985
  • Bytom: Víťaz č. 404, 082 38
  • E-mail: starosta@obecvitaz.sk
  • Telefón:+421 948 082 383

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Víťaz