Lesné pozemkové spoločenstvo

Adresa

Lesné pozemkové spoločenstvo Víťaz
 Víťaz 37
 082 38 Víťaz
IČO: 42344883
DIČ: 2023989033

Právna forma

Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod.

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Víťaz