Kalendár úprav stránky

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

ROZVOJOVÝ TÍM VÍŤAZ

Kód projektu v ITMS: 401406DNC5

Telefón – 0918 593 154
Mail – nprt.vitaz@gmail.com
Adresa – Víťaz Dolina 337

WEB:https://www.facebook.com/profile.php?id=61556484572961&locale=sk_SK


Rozvojové tímy sú koordinované a usmerňované Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Samotná realizácia projektu v sebe zahŕňa aktivity zamerané najmä na oblasť vzdelávania, bývania, zamestnanosti a boj s rómskym rasizmom. V rámci Národného projektu Rozvojových tímoch I. sa budeme snažiť vytvoriť priaznivejšie podmienky v oblasti pracovného poradenstva pre všetkých obyvateľov obce a rovnako aj pre rómsku komunitu. Projekt zahŕňa okrem pracovného poradenstva aj iné oblasti. Ako pracovníčky v projekte NP RT I. sa budeme snažiť zlepšiť životné podmienky cieľovej skupiny v našej obci Víťaz, ale aj riešiť potreby a špecifické problémy.

Radi Vás privítajú naši pracovníci:

Rozvojový pracovník plánovania:
Mgr. Veronika Pokrivčák

Cieľom pôsobenia Rozvojového pracovníka pre plánovanie je podporiť zvýšenie životnej úrovne sídelnej komunity aktívnou spoluprácou jej obyvateľov a zástupcov MRK. Zabezpečiť plánovanie, sieťovanie a prepájanie činnosti jednotlivých členov rozvojového tímu, ktorých bude koordinovať a usmerňovať pri výkone ich práce. Bude realizovať projekty v spolupráci s ostatnými pracovníkmi na základe potrieb, ktoré sa budú zisťovať v rámci komunitných fór. Zároveň má na starosti prípravu, spracovanie a realizáciu malých projektov ako napríklad VUB, Tatra banka, SLSP atď.

Nene:
Mária Horváthová, Lucia Gáborová, Romana Kotlárová

Pracovníčka Nene musí mať skúsenosti hlavne zo života obyvateľov v danej komunite. Nene bude navštevovať rodiny a pomáhať deťom, ale aj ich rodičom so starostlivosťou o nich a zabezpečiť správnu prípravu dieťaťa na škôlku a školu. Pomocou rôznych aktivít a hier bude postupne povzbudzovať ich rozvoj. Jej hlavnou úlohou bude zvyšovanie rodičovských zručnosti, ale aj podporovať zdravý vývin u detí.

Nenementorka:
Zuzana Magdová

Pracovníčka Nenementorka je prvým kontaktom pre Nene. Jej hlavnou úlohou je usmerňovať a podporovať Nene pri práci s rodinami, rodičmi a v neposlednom rade hlavne s deťmi. Ak sa naskytnú problémy konzultuje tieto situácie s príslušnými odborníkmi ako napríklad: pediater, logopéd, psychológ a podobne. Jej spolupráca je aj s inštitúciami, ktoré sú zamerané na rodinu: napríklad Sociálna kuratela, jasle, materská škola a podobne.

Rozvojoví pracovníci pre mládež:
Bc. Lenka Lovásová, Filip Pokrivčák

Rozvojový pracovník pre mládež predovšetkým spolupracuje s učiteľmi základných a stredných škôl. Organizuje a pripravuje rôzne programy pre mládež (krúžky). Podporuje a pomáha mladým ľudom pri ukončení základného vzdelania a jeho hlavným cieľom je aby ukončili vzdelanie. Ďalšou úlohou je skúmať problémy a potreby mladých ľudí v sídelnej komunite. Podporuje študentov stredných škôl, aby úspešne ukončili štúdium a pripravili sa na budúce povolanie.

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo:
Mgr. Miroslava PavlíkováMD

Snaží sa pre Vás sprostredkovať možnosti ako si zvýšiť kvalifikáciu a dosiahnuté vzdelanie (výučný list, rekvalifikačný kurz). Bude podporovať a aktivizovať Vaše zručnosti na získanie stabilného zamestnania. Vie Vám pomôcť s odpoveďou na inzerát, telefonickým kontaktom so zamestnávateľom a zostavením životopisu. Pripraví Vás na pracovný pohovor tak, aby ho uchádzač zvládol úspešne a bez strachu. Aj keď už bude klient pracovať stále s Vami ďalej bude spolupracovať.

Rozvojoví pracovníci pre bývanie
Anna Pellová, Gabriela Sirovičová

Práca Rozvojového pracovníka pre bývanie sa zakladá hlavne na zmapovaní a analýze aktuálnej bytovej situácie. Spolupracujú s Nene pri identifikácii a eliminácii nepriaznivých bytových podmienok v súvislosti so z dravým vývojom dieťaťa. Spolupracuje s rozvojovým konzultantom pre rodinu a rozvojovým mediátorom pri ohrození straty bývania. Pomáha pri odstraňovaní porúch bytových domov a zároveň pomáha pri motivácii klientov, aby si dlhodobo udržiavali spoločné priestranstvo a verejnú zeleň. Podporuje komunitu v aktivitách zameraných na čistenie okolia, elimináciu nelegálnych skládok. Úzko spolupracuje s Rozvojovým pracovníkom pre mládež a Sociálnym pracovníkom. 

Sociálni pracovníci:
Mgr. Vladimír Bartoš, Mgr. Mária Magdová
, Mgr. Antónia Balogová

Sociálny pracovník aktívne vyhľadáva a kontaktuje jednotlivcov a rodín so sociálnymi problémami v rámci MRK a ostatným obyvateľov. Poskytuje základné informácie v krízových situáciách. Zároveň poskytuje sociálne intervencie a plánovanie procesu riešenia sociálneho problému. Vykonáva individuálny a skupinový poradenský proces. Sprevádza klientov v rámci riešenia ich sociálneho problému a vykonáva aj iné činnosti vo svojej pôsobnosti.

Asistent Centra rozvojových tímov:
Mgr. Zuzana Lukáčová

Odstraňuje jazykovú bariéru v komunikácii medzi klientom a zamestnancom CRT, medzi klientom a inými inštitúciami. Zabezpečuje administratívne činnosti pre CRT v rámci NP RT.  Ďalšia činnosť je zabezpečenie asistenčných činnosti v spolupráci s Rozvojovým pracovníkom plánovania v oblastiach jeho činností.

Asistent pre bývanie a finančnú oblasť:
Jozef Stahovec

Zabezpečuje hlavne administratívne činnosti spojené s evidenciou rôznych údajov a dát súvisiacich so zmapovaním aktuálnej bytovej situácie a problémami súvisiacimi s bývaním najmä obyvateľov MRK a sídelnej komunity, finančnej gramotnosť. Ďalej zabezpečuje zaznamenávanie a evidovanie poskytovaných intervencií vo vecne príslušnej oblasti.

Prílohy