Firmy a služby

 V tejto sekcii nájdete zoznam a kontakty Firiem pôsobiacich na území obce Víťaz

ES PROJEKT, s.r.o.

Projektovanie staviebEnergetické certifikáty budov

Stanislav Štofaňák
Víťaz 373, 082 38
Mobil: +421 948 002 757
e-mail: stofanak373@gmail.com

KAMENÁRSTVO

Peter Michalov
Víťaz 432, 082 38
Tel./fax: +421 517 916 439
Mobil: +421 915 927 391
e-mail: pmpeteronyx@gmail.com
www: www.kamenarstvomichalov.wbl.sk

Hedonia, n.o.

Mgr. Dárius Jenča
Denný stacionár Víťaz
+421 51 7754501

Reštauračné a ubytovacie služby

Armstrong´s Restaurant & Cafe,
www.armstrongs-restaurant.sk

Pizzeria – espresso u Robotníka

www.armstrongs-restaurant.sk
mobil: + 421 907 569 766

VERONKA

Výrobky z pareného cesta
www.veronka.sk

Oprava a servis plyn . spotrebičov

Pavol Gatt
Víťaz 203, 082 38
+421 51 7916 606

WELLBEING

Bowling, rodinné posedenia, semináre
mobil: + 421 911 608 580
+421 908 389 000

Aranžérske služby

Albín Adamkovič
Víťaz- Dolina 341,082 38
+421 51 7916 246

Poštové a bankové služby

Víťaz 111, 082 38
+421 51 7911 118

Kozmetika

Daniela Blizmanová
Víťaz 83, prev. Víťaz 183, 082 38
+421 918 529 094

Cukrárenská výroba KITY

Kristína Magdová
Víťaz 411, 082 38
+421 51 7916 222

Projektové práce

Martin Magda
Víťaz 406, 082 38
+421 51 7916 116

Inštalačné práce ( plyn, voda , kúrenie )

Martin Kovaľ
Víťaz 384 , 082 38
+421 51 7916 177

Kaderníctvo

Denisa Baluchová
Víťaz 382, prev. Víťaz 183, 082 38
+421 915 321 023

Donáška obedov pre dôchodcov

Obec Víťaz
Víťaz 111, 082 38
+421 907 903 110

Revízne práce elektrotechnických zariadení

Pavol Gonda
Víťaz 515, 082 38
+421 905 759 466

PÍLA – spracovania dreva

Pavol Adamkovič , Pilvit
Víťaz – Dolina 340 , 082 38
+421 51 7916 459

Servis elektrospotrebičov GASTROCHLAD

Cyril Baloga
Víťaz 306, 082 38
+421 51 7916 241

Lesná urbárska spoločnosť

Ján Čech
Víťaz 485, 082 38

Veterinárne služby

MVDr. Ján Uličný
Víťaz 391, 082 38
+421 905 832 348

Poľnohospodárska výroba

PD „Branisko“ , sídlo Široké
Ing. Jozef Balucha – predseda
Široké, 082 37
+421 51 7911 227, – 337

Dobrovoľný hasičský zbor protipožiarne a protipovodňové služby Obce Víťaz

Jozef Bednár – predseda
Víťaz 111, 082 38
+421 51 7911 306

Školská jedáleň pri MŠ stravovacie služby

Daniela Uličná – riaditeľka
+421 51 7916 208

Vlasový salón

Jana Salanciová
082 38 Víťaz 40
e-mail: salanciovajanka@gmail.com
facebook: Vlasový salón Jana Salanciová

Otváracie hodiny
Utorok : Štvrtok: 9.30-17.30
Piatok : 8.00-12.30
Sobota : objednávky

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Víťaz