Jubilanti 2018

Ani v našej obci nezabúdame na jeseň života našich obyvateľov. V mesiaci Október, ktorý je Mesiacom úcty  k starším  Obecný úrad Víťaz  pripravil   posedenie  s jubilantmi, ktorí  v tomto roku oslavujú svoje okrúhle jubileá a to 70,75,80,85,90,95 a viac  rokov života   a  sú pre každú obec, či mesto prejavom hlbokej úcty a prežitých skúsenosti.  Tento rok sa posedenie  uskutočnilo dňa 18.10.2018 vo Viacúčelovej sále v budove Materskej školy  Víťaz.  Pre jubilantov bol pripravený kultúrny program v prevedení detí základnej a materskej školy Víťaz, každému jubilantovi starosta obce  po zápise do pamätnej knihy zablahoželal a odovzdal  pekný darček ako poďakovanie  za záslužnú prácu pre svoje rodiny a spoločnosť.  Potom už bolo pre jubilantov pripravené občerstvenie pri ktorom si zaspomínali na rôzne chvíle so svojho života a prežité roky.

-du-

Pokračovať na Jubilanti 2018

Prebudená jeseň

V nedeľu 21.10.2018 sa v našej obci uskutočnil   28.ročník regionálnej prehliadky programov seniorov  pod názvom „Prebudená jeseň 2018“.
Podujatie  zorganizovalo  Divadlo Jonáša  Záborského- útvar osvetovej činnosti v Prešove v spolupráci s Obecným úradom Víťaz a Slovenským zväzom  zdravotne postihnutých vo Víťaze.  V úvode sa predstavil folklórny súbor z Víťaza  Pridaň a Pridančatá. V ďalšom programe  vystúpilo 11 kolektívov a to seniori z Prešova, Malého Šariša, Kamenice, Hermanoviec, Jakubovej Voli, Šarišských Michalian ,Červenice pri Sabinove,  Pečovskej Novej. V jednotlivých vystúpeniach  dominoval ľudový spev, obradový folklór, zborový spev, či recitácia. Podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére  účinkujúcich,  členov zväzu zdravotne postihnutých a seniorov z Víťaza, ktorí sa  zúčastnili akcie.

-DU-

Pokračovať na Prebudená jeseň

Prílohy

Návrhy VZN obce Víťaz na rok 2019

VZN obce Víťaz č. , 2018 o sociálnych službách VZN obce Víťaz č. ,2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na území obce Víťaz VZN obce Víťaz č. .2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady