Schválené VZN v roku 2022 na rok 2023

Mimoriadne prerušenie vyučovania – chrípkové prázdniny.

Riaditeľka Základnej školy vo Víťaze Mgr. Lenka Dvorščáková Vám týmto oznamuje, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a po dohode  so zriaďovateľom školy – obcou Víťaz ,  zastúpenou starostom Mgr. Michalom Magdom, z dôvodu zvýšeného počtu chrípkového ochorenia ( absencia 60% žiakov) prerušuje výchovno – vzdelávací proces v základnej škole v dňoch 15.- 16. 12. 2022. Vyučovanie začne dňa 19.12.2022 v pondelok. ŠKD nebude v prevádzke, žiaci sú vyhlásení z obedov v školskej jedálni.

Mgr. Lenka Dvorščáková , riaditeľka školy

JL 19.12. – 22.12.2022

S pozdravom

Mgr. Michal Magda
starosta obce
Obec Víťaz
Víťaz 111, 082 38
ICO: 00327981
DIC:2020548233
web: www.obecvitaz.sk
email: starosta@obecvitaz.sk
obecvitaz@obecvitaz.sk

—–Original Message—–
From: ulicna.daniela@centrum.sk [mailto:ulicna.daniela@centrum.sk]
Sent: Wednesday, December 14, 2022 1:58 PM
To: tsp@obecvitaz.sk
Subject: Jedalny listok s alergenmi

TLAČ Z PROGRAMU: Provis – MSklad

DATUM: 14.12.2022 09:52:39, Stanica: VITAZ-1-PC, Používateľ: VIS

POUŽÍVATEĽ:
obec Víťaz
Školská jedáleň pri MŠ

Víťaz 183
082 38 Víťaz

Tato zpráva byla odeslána z programu firmy VIS Plzeň, s.r.o. – www.visplzen.cz.

Prílohy

JL 12.12. – 16.12.2022

Mgr. Michal Magda
starosta obce
Obec Víťaz
Víťaz 111, 082 38
ICO: 00327981
DIC:2020548233
web: www.obecvitaz.sk
email: starosta@obecvitaz.sk
obecvitaz@obecvitaz.sk

—–Original Message—–
From: ulicna.daniela@centrum.sk [mailto:ulicna.daniela@centrum.sk]
Sent: Wednesday, December 7, 2022 1:59 PM
To: tsp@obecvitaz.sk
Subject: Jedalny listok s alergenmi

TLAČ Z PROGRAMU: Provis – MSklad

DATUM: 07.12.2022 13:55:58, Stanica: VITAZ-1-PC, Používateľ: VIS

POUŽÍVATEĽ:
obec Víťaz
Školská jedáleň pri MŠ

Víťaz 183
082 38 Víťaz

Tato zpráva byla odeslána z programu firmy VIS Plzeň, s.r.o. – www.visplzen.cz.

Prílohy