Všetky príspevky daniela.ulicna

Obec hľadá talenty

Starosta obce v spolupráci s kultúrnou komisiou pozýva všetkých, ktorí chcú prezentovať svoj hudobný, spevácky, či tanečný talent na kultúrnom podujatí – Víťazský festival „Slaná voda“, ktorý sa bude konať v mesiaci august 2015, aby sa nahlásili na Obecnom úrade vo Víťaze, kde Vám budú poskytnuté ďalšie informácie. Využite šancu ukázať svoj talent a neváhajte sa prihlásiť. Tešíme sa na Vás!