Všetky príspevky jan.baloga

Mimoriadne prerušenie vyučovania – chrípkové prázdniny.

Riaditeľka Základnej školy vo Víťaze Mgr. Lenka Dvorščáková Vám týmto oznamuje, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a po dohode  so zriaďovateľom školy – obcou Víťaz ,  zastúpenou starostom Mgr. Michalom Magdom, z dôvodu zvýšeného počtu chrípkového ochorenia ( absencia 60% žiakov) prerušuje výchovno – vzdelávací proces v základnej škole v dňoch 15.- 16. 12. 2022. Vyučovanie začne dňa 19.12.2022 v pondelok. ŠKD nebude v prevádzke, žiaci sú vyhlásení z obedov v školskej jedálni.

Mgr. Lenka Dvorščáková , riaditeľka školy