Oznamy

Zákaz vypaľovania trávy

Starosta obce upozorňuje na nelegálne vypaľovanie trávy a biologicky rozložiteľného odpadu za záhradami rodinných domov a na poliach v okolí obcí, ktoré je porušením ustanovení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení n. p. a je priestupkom v zmysle citovaného zákona. Biologický odpad je možné kompostovať v každej domácnosti.
Obec poskytuje aj možnosť vývozu triedeného odpadu.