Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Víťaz