Otvorenie novej Hasičskej zbrojnice 11. september 2021

Druhá septembrová sobota 11.9 2021 patrila v našej obci slávnostnému otvoreniu a posväteniu novej Hasičskej zbrojnice. Na tento moment sme čakali už od leta 2018, kedy sa začalo s prvými prácami na tejto stavbe. V súčasnosti táto budova slúži na garážovanie troch hasičských aut. Na poschodí sa nachádza spoločenská miestnosť, ktorá bude slúžiť na schôdze Dobrovoľného hasičského zboru vo Víťaze.

Deň slávnostného otvorenia sme začali svätou omšou v kostole sv. Jozefa robotníka vo Víťaze a následne slávnostným sprievodom k hasičskej zbrojnici. Medzi pozvanými hosťami nechýbali predstavitelia z Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove, členovia DHZ vo Víťaze, poslanci obecného zastupiteľstva vo Víťaze za terajšie aj predchádzajúce volebné obdobie, starostovia z okolitých obcí a hostia z družobných obcí z Poľska a z Čiech.

Na úvod duchovný otec Mgr. Marek Hnát posvätil novú Hasičskú zbrojnicu, sochu sv. Floriána a hasičské autá. Následne sme si spolu zaspievali s Folklórnou skupinou Pridaň a Ľudovou hudbou Pridaň z Víťaza. Svojím spevom nás potešili aj teta Janošíková so svojimi kamarátkami, ktorých iniciatívu zapojiť sa do programu sme veľmi privítali. Humorom a spevom nás rozosmial člen skupiny Drišľak Vilo Kalman a na záver sme si vychutnali vystúpenie Peťa Armstronga Ondriu. Pre všetkých bol pripravený chutný guľáš. Verím, že ste si tento deň vychutnali, stretli sa s priateľmi a potešili spolu spevom, tancom aj dobrým jedlom.

Prílohy