Všetky príspevky Obecný úrad Víťaz

SČÍTANIE OBYVATEĽOV_SODB2021_ESO2021_ KONTAKTY

Počas doby sčítania obyvateľov (15.2.-31.3.2021) je k dispozícii CALL CENTRUM na telefónnom čísle 02/ 20 92 49 19 a 02/ 22 11 99 99.

Call centrum bude aktívne až od 15.02.2021.

KONTAKTY na príslušné regionálne pracovisko (kontaktný bod), ktoré sú aj na webovej stránke pre sčítanie www.scitanie.sk v časti Kontakty:

Pracovisko Štatistického úradu SR v Prešove, Plzenská 2, 080 16 Prešov

Ing. Zuzana Kozoňová, +421 917 528 358, zuzana.kozonova@statistics.sk

Ing. Emília Sabolová, +421 917 549 363, emilia.sabolova@statistics.sk

Ing. Mgr. Jakub Matisko, +421 51 7735 204, jakub.matisko@statistics.sk

Pre informácie o sčítaní môžu obyvatelia používať aj emailovú adresu scitanie@statistics.sk, alebo kontaktný formulár na stránke www.scitanie.sk.

Vzor elekronického formuláru spolus jazykovými mutáciami je zverejnený na

https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/vzor-scitacieho-formulara.

Upozorňujeme obyvateľov nielen na pozitívny význam sčítania pre obec i spoločnosť, ale aj na to , že je zákonnou povinnosťou obyvateľa sčítať sa.

Počas doby sčítania (okolo 22.2.2021) bude obyvateľom do poštových schránok zaslaný leták a takisto sa zašle SMS správa s informáciou o prebiehajúcom sčítaní obyvateľov 2021 s výzvou na sčítanie sa (v priebehu 1., 3 . a 4. týždňa v marci).

Ďalšie spoty pre obce :

https://data.statistics.sk/sodb2021/.

SČÍTANIE OBYVATEĽOV_SODB 2021_ESO2021_najčastejšie otázky (FAQ K SODB 2021-ESO2021)

1.https://www.youtube.com/watch?v=JCEjhHZDh-o&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=2&t=11s

2.https://www.youtube.com/watch?v=4yBvz1fglpo&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=3 

3.https://www.youtube.com/watch?v=8pmtJE3CpWE&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=4

  • Sociálne siete (Youtube, Facebook, Instagram): obec môže zdieľať príspevky SODB 2021 na sociálnych sieťach obcí, príspevky sú publikované 1 – 2 krát týždenne.

1. https://www.youtube.com/channel/UC9WdsQsvutu6G9a9eOYeOTw

2. https://www.facebook.com/sodb2021

3. https://www.instagram.com/sodb_2021/

1. Rádiospoty:

Radio_C https://data.statistics.sk/sodb2021/SODB2021_C.wav

Radio_D https://data.statistics.sk/sodb2021/SODB2021_D.wav

2. Videspot

TVC_B_30 https://data.statistics.sk/sodb2021/TVC_B_30_FINAL_HD.mp4

alebo https://vimeo.com/500925296

Rádiospoty a videospot sú aj na: https://data.statistics.sk/sodb2021/ 

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 15.2-31.3.2021 ELEKTRONICKY SAMOSČÍTANÍM

V  súvislosti s elektronickým sčítaním obyvateľov (ďalej len „ESO“) si Vám Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) dovoľuje oznámiť nasledujúce skutočnosti:

Novelou zákona o sčítaní sa realizuje elektronické samosčítanie obyvateľov v dobe od 15. 02. 2021 do 31. 03. 2021 (bez asistovaného sčítania).

Asistované sčítanie sa bude realizovať v termíne medzi 01. 04. a 31. 10. 2021, pričom budú obce bližšie informované. Samosčítanie obyvateľov v dobe asistovaného sčítania nebude možné.

Teda už 15. 2. 2021 sa začne Sčítanie obyvateľov aj v našej obci.

Urobte aj Vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj naša obec ďalších 10 rokov. Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova, pričom vyplnenie formulára Vám zaberie približne 10 minút. Sčítajte sa cez formulár na www.scitanie.sk alebo pomocou mobilnej aplikácie pod názvom SODB 2021.

👩‍💻 Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby Vám pomohli so sčítaním sa. V prípade otázok zavolajte na Obecný úrad na číslo 051/7911 306 či na call centrum 02/20 92 49 19. Pretože aj Váš klik môže rozhodnúť.

Upozorňujeme obyvateľov nielen na pozitívny význam sčítania pre obec i spoločnosť, ale aj na to, že je zákonnou povinnosťou obyvateľa sčítať sa.

Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom za spoluprácu .

Obecný úrad Víťaz

Prílohy