Všetky príspevky Obecný úrad Víťaz

Schválené VZN v roku 2022 na rok 2023

VZN obce Víťaz na rok 2023-návrhy