Všetky príspevky Obecný úrad Víťaz

Program rozvoja vidieka PSK_oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ Prešovský samosprávny kraj zverejňuje oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program rozvoja vidieka PSK“ , ku ktorému verejnosť môže doručiť  svoje písomné stanovisko príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa zverejnenia obcou.  Podrobnejšie v oznámení o strategickom dokumente (v prílohe). 

 

Prílohy

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 -2020

Obec Víťaz zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 – 2020. “ Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia obcou. 

 

Oznam k zberu komunálneho odpadu

Nárazníky z áut nie sú z klasického plastu, z tohto dôvodu sa nezberajú pri zbere plastov,rovnako ani polystyrén. Tieto odpady sa dávajú pri zbere komunálneho odpadu.

Elektronický odpad musí byť v celku s elektronickými časťami, v opačnom prípade sa dáva do komunálneho odpadu.

Podrobnejšie uvedené v Harmonograme vývozov
odpadov v odkaze Obecný úrad.