Všetky príspevky obecvitaz

Spoločné čistenie Dolinského potoka

Občianske združenia s podporou obce Kluknava a obce Víťaz pozývajú všetkých, ktorým záleží na tom v akom prostredí žijú, na spoločné upratovanie Dolinského potoka dňa 15.5.2021 od 8:00 hodiny. Účastníci sa stretnú pri oddychovom centre na Vierbinách v Kluknave. Odporúčame priniesť si pevnú nepremokavú obuv, pracovné náradie, rukavice, reflexnú vestu a rúško. Pre všetkých aktívnych účastníkov bude pripravené občerstvenie.

Prispejme svojim dielom k ochrane životného prostredia, zapojme sa a strávme príjemný deň venovaný dobrej veci.

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Okresné riaditeľstvo Hasičského zboru v Prešove sa obracia na všetkých občanov s výzvou k aktívnej spolupráci, rešpektovať zákon o ochrane pred požiarmi, nevypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, nefajčiť v lesoch a nezakladať oheň v priestoroch, alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Les je jedným z najcennejších bohatstiev, ktoré ľudstvo vďaka jeho samo obnoviteľným schopnostiam môže trvalo využívať. Veríme, že aj s Vašou pomocou sa nám podarí uchrániť to najcennejšie bohatstvo, ktoré ľudstvo má – lesy.

Prílohy

Testovanie na Covid-19 dňa 8.5.2021

Dňa 8.5.2021, t.j. v sobotu sa vo Víťaze uskutoční testovanie na Covid-19. Testovanie bude prebiehať v Základnej škole v upravenom čase od 13:00 hod do 18.00 hod.

Negatívny test nepotrebujú:

– osoby očkované mRNA vakcínou (napríklad Moderna, Pfizer/BioNtech), ak od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke

– osoby očkované vektorovou vakcínou (napríklad AstraZeneca) a uplynuli 4 týždne po 1. dávke

– osoby očkované mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia

– osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú potvrdenie o prekonaní ochorenia nie staršie ako 180 dní

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke:

https://automat.gov.sk/presov

Prihlásiť sa na testovanie môžete kliknutím na odkaz nižšie.

Ing. Ľubica Gurčiková

https://services.bookio.com/zakladna-skola-ld5k546j/widget?lang=sk

Prílohy