Lesné pozemkové spoločenstvo


Pozvánka: Lesné pozemkové spoločenstvo-valné zhromaždenie
Predseda Lesného pozemkového spoločenstva obce Víťaz zvoláva na deň
14.03.2015 t. j. v sobotu Valné zhromaždenie, so začiatkom prezentácie o
13:30 hod., ktoré sa bude konať vo viacúčelovej sále obce Víťaz.

Program Vám bol doručený v pozvánke. Vaša účasť je dôležitá.

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Víťaz