Kalendár úprav stránky

apríl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Obec Víťaz v roku 2022

Obecný vodovod:

Keďže sme v roku 2021 zažívali veľmi suché leto ale aj zimu s nedostatkom zrážok, zásoby pitnej vody vo vodojeme sa natoľko vyčerpali až sa koncom roka 2021 naplno prejavil jej nedostatok.  Obec preto začiatkom roka 2022 pokračovala v prácach z roku 2021 na získaní nového zdroja pitnej vody z časti obce Hliník. Po úspešnom hydrogeologickom prieskume sa tento vrt javil ako výdatný a bol predpoklad, že sa nám podarí vyriešiť problém s pitnou vodou v našej obci.

Už začiatkom leta sa však začal znova prejavovať nedostatok pitnej vody aj napriek napojeniu nového vrtu z Hliníka. Obec preto koncom roka 2022 dala znova zrealizovať hydrologický prieskum tentoraz v časti obce Banková. Ďalej sa pokračovalo s prácami na napojení vrtu na obecný vodovod až do konca roka 2022.

IBV Marmužov:

Začiatkom roka bol vypracovaný projekt požiarnej bezpečnosti na individuálnu bytovú výstavbu na Marmužove. Ďalej bol vypracovaný hladinový režim.

IBV Dlhé:

          V novej časti obce Dlhé bol realizovaný miestny rozhlas a optika.

Separovaný zber:

Na prelome rokov 2021 a 2022 boli do každého obývaného domu bezplatne doručené zberné nádoby na triedený odpad a to žlté na plasty a zelené na sklo. Obec chce týmto prispieť k lepšiemu separovaniu jednotlivých druhov odpadu. Zber triedeného odpadu je pre občanov našej obce aj naďalej bezplatný.

Základná škola:

          V marci bol na Základnej škole opravený bleskozvod a v triedach boli inštalované nové zatemňovacie rolety.

          V mesiacoch apríl až jún sa žiaci našej školy zúčastnili futbalovej súťaže Mc Donalds Cup, kde v obvodnom aj v okresnom kole získali 1. miesto. Tento úspech následne obhájili aj na krajskom kole, kde vyhrali všetkých 5 zápasov, čo im zabezpečilo postup na celoslovenské kolo v Senci. Do 23. ročníka tejto súťaže sa prihlásilo 809 základných škôl a tá naša sa v Senci umiestnila na krásnom 8. mieste.

          Škola ďalej v tomto roku okrem iného čerpala dotácie na nákup učebníc zo štátneho rozpočtu a z plánu obnovy a odolnosti, ďalej dotáciu na školu v prírode, ktorú v absolvovali žiaci 3. a 4. ročníka v Ždiari. Škola sa tiež zapojila do projektu „Dajme spolu gól“ na rozvoj hry futbalu u žiakov 1. stupňa. V škole a škôlke prebehlo environmentálne vzdelávanie, ktoré realizovala firma ENVIA consulting s.r.o.

          Na konci kalendárneho roka sme ešte zrealizovali výmenu drevenej podlahy v telocvični, keďže pôvodná bola značne opotrebovaná.

Materská škola:

          Materská škola sa úspešne zapojila do projektu „Múdre hranie“  z ktorého boli zakúpené školské hry a potreby.

          V Materskej, ale aj v Základnej škole ďalej prebiehala realizácia projektu „Zmena spôsobu vykurovania MŠ a ZŠ“, ktorá sa začala už v roku 2021 a v roku 2022 bola úspešne ukončená.

          V marci bola do škôlky zakúpená nová interaktívna tabuľa pre kvalitnejšie vzdelávanie a rozvoj našich škôlkarov. V letných mesiacoch sme zakúpili interaktívnu podlahu  FlySky, ktorá rozvíja pohyb a myslenie.

          V dôsledku nedostatku pitnej vody v obci, sme pristúpili aj na rekonštrukciu pôvodnej studne pri Materskej škole a následne k výmene vodovodného potrubia, aby sme tak zabezpečili dostatok pitnej vody nie len pre Materskú školu ale aj pre Školskú jedáleň a sálu.

Školská jedáleň:

          Do školskej jedálne boli zakúpené nové stoly s dekoritovou doskou.

Detské jasle:

          Obec sa úspešne zapojila do projektu na získanie finančných prostriedkov na výstavbu Detských jaslí v obci Víťaz. V súčasnosti prebiehajú administratívne úkony potrebné k začiatku realizácie projektu.

Obecná knižnica:

          Obec zakúpila knihy pre obecnú knižnicu v hodnote 1 008,55 € spolu 95 titulov.

Dobrovoľný hasičský zbor:

          V úvodných mesiacoch roka došlo k zmene predsedu Dobrovoľného hasičského zboru. Na miesto p. Jozefa Bednára, bol zvolený p. Ján Bednár. Odchádzajúcemu predsedovi týmto ďakujeme za jeho obetavú a angažovanú prácu počas uplynulých rokov.

          V letných mesiacoch hasiči čerpali dotáciu z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, z tejto dotácie bola zakúpená technika ako štartovací vozík, kompresor, pneumatická pištoľ, vysokotlakový čistič, savice, prúdnica a súčasti hasičského oblečenia.

Turistickoinformačné centrum:

          Pri Remeselnom dome sme realizovali projekt „Turistickoinformačné centrum“ ktorý zahŕňal vybudovanie parkoviska, oddychovej zóny s lavičkami a informačnými tabuľami.  Tento projekt bol podporený Prešovským samosprávnym krajom vo výške 22 576,34 €.

Ihrisko pri Remeselnom dome:

        V tomto roku prebehla úprava povrchu na ihrisku pri Remeselnom dome, ktoré bolo pokryté umelou trávou, boli tu osadené mantinely a nové bránky.

Street-workout ihrisko:

          S podporou Prešovského samosprávneho kraja bolo v našej obci zriadené Street-workoutové ihrisko na nádvorí Remeselného domu. PSK tento projekt podporil sumou 22 600,00 €.

Oddychové centrum:

          V Oddychovom centre prebehla oprava pódia, oprava poškodeného oplotenia, ale aj úpravy na zničených toaletách. Tiež bol vyčistený potok v okolí Oddychového centra.

Miestne komunikácie:

          V mesiaci jún už tradične prebehli v našej obci na miestnych komunikáciách výspravky tryskovou metódou, ktoré eliminovali výtlky.

          V časti obce Nižný koniec na autobusovej zastávke oproti reštaurácii Armstrong´s bola osadená nová presklená autobusová zastávka.

Kultúra:

 • Fašiangová zabíjačka – dňa 26. februára sa konala Fašiangová zabíjačka, kde si naši občania mohli pochutnať na zabíjačkových dobrotách a vyhrať chutné ceny v tombole. K dobrému jedlu nám zaspievala folklórna skupina Pridaň.
 • Deň matiek – sme oslávili 8. mája vo Viacúčelovej sále, kde v programe vystúpili deti z Materskej a Základnej školy pod vedením pani učiteliek a program spestril aj folklórny súbor Pridančatá za doprovodu ľudovej hudby Pridaň. Obecný úrad venoval každej mamke kvietok pre radosť.
 • Deň otcov – 18. júna v sobotu sme si pripomenuli sviatok otcov. Prijemné posedenie prebiehalo v areáli Remeselného domu, kde sa stretli chlapi, ale aj ženy a vychutnali si poobedie pri rozhovore a hudbe.
 • Obecný výlet – v termíne od 8. do 10. júla sa konal výlet do Čiech, kde účastníci navštívili Pevnost Josefov – vojenské múzeum, družobnú obec Víťezná, Všesportovní areál Havlovice, vychutnali si prehliadku Broumovského kláštora a záhrady, hrad Vizmburk a exkurziu Babiččina údolí.
 • Víťazský festival – tradičný Víťazský festival sa konal 6. augusta. Tento rok sme ako hudobných hostí privítali Lukáša Adamca s kapelou, Petra Juhása s kapelou, Petra Armstronga Ondriu, Roba Kajzera a Juraja Prsteka – imitátora Elvisa. Festivalom nás ako moderátorka sprevádzala Katarína Strojná, ktorú poznáme z relácie „Kapura“. Festival podporil aj Prešovský samosprávny kraj sumou 10 000,00 €.
 • Výlet dôchodcov – s našimi dôchodcami sme 17. augusta navštívili Solivar v Prešove, kde sme mohli vidieť a vypočuť si ako sa pred stáročiami začala v Prešove ťažiť kamenná soľ, neskôr soľanka z ktorej sa pracne – varením a sušením získavala soľ, ktorá bola v tých dobách veľmi cennou a drahou potravinou. Po krátkom oddychu sme sa vydali na prechádzku na Kalváriu. Tento barokový komplex s nádhernými výhľadmi na Prešov bol v minulosti považovaný za druhú najkrajšiu Kalváriu na území Uhorska. Poslednou zastávkou na ceste domov bola chutná zmrzlina vo Fričovciach. 
 • Posedenie s jubilantmi – každoročne Obecný úrad pripravuje  posedenie pre tých občanov, ktorí v tomto kalendárnom roku oslávili, alebo oslávia 70, 75, 80, 85, 90, 95 a viac  rokov života. Tento rok sa posedenie  uskutočnilo 20. októbra vo Viacúčelovej sále. Na posedenie bolo pozvaných 44 jubilantov. Posedenie spestrili svojím vystúpením deti z Materskej školy. Každému jubilantovi starosta obce po zápise do pamätnej knihy zablahoželal a odovzdal pekný darček. Svojím vystúpením obohatila toto posedenie  aj spevácka folklórna skupina z Ovčia. Potom už bolo pre jubilantov pripravené občerstvenie pri ktorom si mohli  medzi  sebou zaspomínať  na chvíle zo svojho života a  prežité roky.
 • Vianočný punč – začiatkom decembra sme ako záverečnú akciu v roku 2022 pripravili Vianočný punč, za ktorého prípravu ďakujeme školskej jedálni. O tom, že sa im tento rok punč naozaj vydaril svedčilo aj to, že sa minul skôr ako by si poniektorí priali.

Voľby do samosprávy obcí:

          Tento rok sme žili aj voľbami do samosprávy obcí a orgánov VÚC, ktoré sa konali           29. októbra. V našej obci bolo 1558 oprávnených voličov zapísaných v zozname voličov. Z týchto sa volieb zúčastnilo 901 osôb. Na starostu obce kandidovali dvaja kandidáti a víťazom pre volebné obdobie 2022 – 2026 sa stal Mgr. Michal Magda s počtom hlasov 788. Za poslancov boli zvolení: Mgr. Marcela Stríšová, Mgr. Peter Baloga, Martin Krištofik, Peter Mihok, Ing. Marcel Iskra, Bc. Anna Straková, Bc. Helena Terpáková, Bc. Eva Miháľová a Milan Kuruc.

Zariadenie pre seniorov:

          Koncom roka sa začalo v obci s dlho očakávanou výstavbou Zariadenia pre seniorov, kde sa bude po jeho dokončení poskytovať 24 hodinová starostlivosť pre 12 seniorov. V Zariadení sa bude nachádzať 6 dvojlôžkových izieb so samostatnými sociálnymi zariadeniami, dve samostatné jedálne, spoločenská miestnosť, kuchyňa na výdaj jedla a ďalšie miestnosti pre obslužný personál.

Kanalizácia a čistička odpadových vôd:

          Na jeseň nám bolo oznámené schválenie dotácie na výstavbu kanalizácie a čističky odpadových vôd v našej obci. Tento proces zahŕňa množstvo administratívnych úkonov, ktoré musia byť vykonané a skontrolované riadiacim orgánom pred samotným začiatkom realizácie diela. S týmito prácami sa začalo už na konci roka 2022 a následne sa nimi bude pokračovať aj v nasledujúcom roku 2023. Obec aktívne komunikuje s Ministerstvom životného prostredia SR a so stavebnou firmou, ktorá by mala dielo realizovať.

Podpora združení a jednotlivcov:

          Obec v roku 2022 podporila tieto občianske združenia a jednotlivcov:

 • OZ Pridaň, Pridaňčatá – vo výške 7 000,00 €
  • TJ Víťaz – vo výške 10 000,00 €
  • Slovenský zväz záhradkárov vo Víťaze – vo výške 400,00 €
  • Slovenský zväz zdravotne postihnutých –  vo výške 450,00 €
  • Detský denný tábor – v sume 200,00 €
  • Sv. omša na Sľubici – v sume 100,00 €
%d blogerom sa páči toto: